ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ( 112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Ярова О. А.МТС-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МТС-11доцент Ярова О. А.

Опис курсу

Мета дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню на практиці різних фінансових моделей;
Цілі дисципліни: освоєння інструментарію фінансових обчислень та вироблення уміння формалізації практичних задач мовою фінансової математики.

Рекомендована література

1. Григорків В.С., Ярошенко О.І., Нікіфоров П.О. Фінансова математика.- Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- 488 с.
2. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995. – 328 с.
3. Єлейко Я. І. і інші. Основи фінансового аналізу. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 144 с.
4. Баранкевич М. М. Збірник задач та вправ з фінансової математики. – Львів, ВЦ ЛНУІФ, 2008. – 170 с.
5. Єлейко Я. І. і інші. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 176 с.

Силабус: дисципліни «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»2022

Завантажити силабус