ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА (112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Ярова О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Ярова О. А.

Рекомендована література

Даний курс передбачає вивчення основних понять
теорії фінансів, видів фінансових активів, моделей
фінансового ринку та видів страхування. В даному
курсі розглядаються безризикові та ризикові
фінансові активи та різні моделі зміни ціни грошей.
Досліджуються фінансові ринки з дискретним часом,
домінантні та арбітражні стратегії. Вивчаються
моделі ризику та їх застосування.
Мета дисципліни: ознайомити студентів з
основними поняттями фінансової та актуарної
математики;
Цілі дисципліни: викласти основні положенняфінансової та актуарної математики та показати
методи їх дослідження та застосування до
прикладних задач

Матеріали

1. Голіченко І.І., Клесов О.І., Тимошенко О.А.
Фінансова математика та елементи актуарної
математики. – Навчальний посібник. – Київ: КПІ
ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 104 с.
2. Барбаумов В. Е., Гладких И.М., Чуйко А.С.
Сборник задач по финансовым инвестициям. −
Москва «Финансы и статистика», 2005, − 321 с.
3. Клесов О.І. Фінансова математика. –
(електронний конспект лекцій), 2016. – 280 с.
4. Фельмер Г., Шид А. Стохастические финансы.
Дискретное время. — К: 2006. — 448 с.
5. Capinski M., Zastawniak T. Mathematics for
Finance: Аn introduction to financial engineering. –
London: Springer Verlag, 2011. – 322 p.

Силабус: з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА»

Завантажити силабус