Фінансова математика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832ArrayМТС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832МТС-41

Рекомендована література

 1. Бондарев Б.В., Шурко И.Л. Финансовая математика. – Донецк: Кассиопея, 1998.
 2. Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Финансы и статистика, 1994.
 3. Браун С. Дж., Кришмен М.П. и др. Количественные методы финансового анализа / Пер. с англ. М.: ИНФРА – М, 1996.
 4. Бугрій М.І. Основи фінансово-кредитного аналізу. Текст лекцій. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2006.
 5. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. – М.: Тривола, 1994.
 6. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. Київ; Львів: Відділ видавничого виробництва інженерно-технічного центру НБУ, 2000.
 7. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995.
 8. Уотшем Е.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
 9. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Дело, 1995.
 10. Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2000.
 11. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – М.: Дело, 1999.
 12. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Финансово-экономические расчеты. – М.: Финансы и статистика, 1990.
 13. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. – М.: ИНФРА – М, 1997
 14. Бугрій М.І. Методика розрахунку доходності фінансових операцій з цінними паперами. – Львів: Вид. центр Львів. Нац. ун-ту ім. І.Франка, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму