Дискретні моделі статистики (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Присяжник Х. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Присяжник Х. М.

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та методами математичної статистики та основними дискретними моделями.

Мета: оволодіння сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями дискретних моделей статистики.
Цілі: викласти основні положення теорії ймовірностей і математичної статистики необхідних для вивчення дискретних дискретних моделей статистики.

Рекомендована література

1. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. – Киев, Выща школа, 1988. – 439 с.
2. Карташов М.В. Імовірність, процеси, статистика. – ВПЦ «Київський універсистет», 2007.- 494 с.
3. Голомозий В.В., Карташов М.В., Ральченко К.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики. – ВПЦ «Київський універсистет», 2015.- 366 с.
4. Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні поняття, приклади, задачі. – Дніпропетровськ, Видавництво ДНУ, 2006. – 475 с.

Силабус: з навчальної дисципліни “Дискретні моделі статистики”

Завантажити силабус