Дискретна математика (для статистів)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Базилевич І. Б.МТС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МТС-21доцент Базилевич І. Б.

Опис курсу

Курс «Дискретна математика» – фундаментальна дисципліна  для студентів напрямку «статистика» механіко-математичного факультету. Він містить у собі елементи теорії множин, математичної логіки  та комбінаторний аналіз. Всі ці  три розділи є логічною базою та основою  для  багатьох  дисциплін, які будуть вивчати студенти.  

Основна мета дисципліни – навчити студентів логіки суджень і доведень, дати основи теоретико-множинного мислення.

Основні завдання дисципліни:

  • допомогти студентам засвоїти теоретичні основи “Дискретної математики”;
  • навчити розв’язувати задачі з теорії множин, математичної логіки та комбінаторного аналізу.

Рекомендована література

  1. Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Основи дискретної математики.  – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. – 159 с.
  2. Дрозд Ю.А. Дискретна математика. – К.: 2004.
  3. І.І Єжов,  А.В. Скороход, М.Й. Ядренко. Елементи комбінаторики. – К. Вища школа, 1974.
  4. А.Я. Оленко, М.Й. Ядренко. Дискретна математика. – К.: Видавничий центр Київського університету, 1995. – 83 с.
  5. Теорія ймовірностей. Збірник задач під ред. Скорохода А.В. – К. Вища школа.
  6. Хромой Я.В. Збірник задач і вправ з математичної логіки. – К. : Вища школа, 1978 – 160 с.
  7. М.Й. Ядренко. Дискретна математика: навчальний посібник. – К. : МП «ТЙ і МС», 2004. – 245 с.
  8. Р.Є. Ямненко. Дискретна математика. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 104 с.

Матеріали

Список білетів на іспит можна завантажити за наступним посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму