Дискретна математика (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Присяжник Х. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Присяжник Х. М.

Опис курсу

Курс “Дискретна математика” – фундаментальна дисципліна для студентів напрямку “статистика» механіко-математичного факультету. Він містить у собі елементи теорії множин, математичної логіки, комбінаторний аналіз та теорії графів. Всі ці три розділи є логічною базою та основою для багатьох дисциплін, які будуть вивчати студенти.
.
Мета: ознайомлення з студентів базовими поняттями і методами теорії множин, математичної логіки, комбінаторного аналізу, теорії графів.
Цілі: сформувати у студентів вміння ефективно використовувати апарат дискретної математики в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру.

Рекомендована література

1. Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Основи дискретної математики. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2009. – 159 с.
2. Дрозд Ю.А. Дискретна математика. – К.: 2004.
3. Єжов І.І., Скороход А.В., Ядренко М.Й. Елементи комбінаторики. – К.: Вища школа, 1974.
4 Оленко А.Я., Ядренко М.Й. Дискретна математика. – К.: Видавничий центр Київського університету, 1995. – 83 с.
5. Хромой Я.В. Збірник задач і вправ з математичної логіки. – К.: Вища школа, 1978 – 160 с.
6. Ядренко М.Й. Дискретна математика: навчальний посібник. – К.: МП «ТЙ і МС», 2004. – 245 с.
7. Ямненко Р.Є. Дискретна математика. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 104 с.
8. Нікольский Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. – К: Видавнича група BHV, 2007. – 368 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА»

Завантажити силабус