Дифузійні процеси в медицині (111-Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Бокало М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732професор Бокало М. М.

Опис курсу

Курс ознайомлює із сучасними важливими розділами теорії рівнянь математичної фізики, які не ввійшли до відповідних нормативних курсів перших двох рівнів вищої освіти за спеціальністю «Математика»

Метою і завданням навчальної дисципліни “Дифузійні процеси в медицині” є ознайомити із різними математичними моделями в біології та медицині, які потрібні для вивчення відповідних природних процесів.

Рекомендована література

1. JamesKeener, JamesSneyd : MathematicalPhysiology, II: Systems
Physiology: SpringerScience+BusinessMedia, LLC, 2009.
2.Плюснина Т.Ю., Фурсова П. В., Тёрлова Л. Д., Ризниченко Г. Ю. Математическиемодели в биологии (Изд. 2-e доп. Учебноепособие. М.-Ижевск: НИЦ: «Регулярная и хаотическаядинамика», 2014. 136 с. ISBN: 978-5-4344-0224-8)
3.Ризниченко Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии (изд. 2-е, испр. и дополн.) Издательство РХД, 2011 г. 560 стр. ISBN 978-5-93972-847-8.

Силабус: з навчальної дисципліни «Дифузійні процеси в медицині»

Завантажити силабус