Додаткові розділи теорії ймовірності та теорії випадкових процесів(112-Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Єлейко  Я. І.АС-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316АС-2професор Єлейко  Я. І.

Опис курсу

Мета дисципліни: здобуття глибинних знань та навичок з теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів; 

Цілі дисципліни: викласти положення теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів та показати методи їх дослідження та застосування до прикладних задач

Рекомендована література

  1. Королюк В.С. Стохастичні моделі систем. – К.: Либідь. 1993. – 136 с. 
  2. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів. 1998. 
  3. Гихман И.И., Скороход А.В., Введение в теорію случайных  процессов. 
  4.  Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов, 1976. 
  5. Ламперти ДжСлучайные процессыобзор математической теории, 1983. 

Силабус: дисципліни "Додаткові розділи ТЙ та ТВП"

Завантажити силабус