Диференціальні рівняння (124 – Системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Бугрій О. М.ПМА-21, ПМА-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМА-21професор Бугрій О. М., професор Лопушанська Г. П.
ПМА-22професор Бугрій О. М., професор Лопушанська Г. П.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомлення з основними поняттями та методами теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку

Цілі дисципліни: викласти основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку, показати методи їх розв’язування та розв’язування задач Коші для них.

Рекомендована література

1) Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. – Навчальний посібник. – Львів, 2011. – 348 с.

2) Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. – Підручник. – Львів (1-е видання: 2012. – 362 с.) 2-е видання: 2017. – 372 с.

3) Бугрій О.М. Диференціальні рівняння: Методичні вказівки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 47 с.

4) Бугрій О.М. Рівняння математичної фізики: Методичні вказівки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 107 с.

Матеріали

Силабус дисципліни можна завантажити тут:

DR_SA-2020-Buhrii-sylabus

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму