Диференціальні рівняння (113 – Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Лопушанська Г. П.ПМП-21, ПМП-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ПМП-21професор Лопушанська Г. П., професор Бугрій О. М.
ПМП-22професор Лопушанська Г. П., професор Бугрій О. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: вивчення основ теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь із частинними похідними першого порядку,  методів  їх розв’язування та розв’язування задач Коші для них 

Цілі дисципліни: засвоєння основних методів дослідження коректності задач для звичайних  диференціальних рівнянь і рівнянь із частинними похідними першого порядку, властивостей їхніх розв’язків і методів розвязування.

Рекомендована література

 1. Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. — . — Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2011.
 2. Бугрій О.М. Диференціальні рівняння: методичні вказівки.– Львів: вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
 3. Головатий Ю.Д., Кирилич В.М., Лавренюк С.П. Диференціальні рівняння: навч. посібник.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 4. Лавренюк С.П. Курс диференціальних рівнянь. — Львів: ВНТЛ, 1997.
 5. Лопатинский Я.Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения.– К.: Вища шк., 1984.
 6. Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: підручник –2-ге вид., виправ. і доп. — Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2017.
 7. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений.– М.: Наука, 1970.
 8. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Диференціальні рівняння приклади й задачі.– K.: Либідь, 1994.
 9. Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння.- К.: Либiдь, 1994.
 10. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных        уравнений.– М.: Высш. шк., 1967.
 11. Cтепанов В.В. Курс дифференциальных уравнений.– М.: ГИФМЛ, 1958.
 12. Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения.– М.: Наука, 1980.
 13. Шкіль М.I. Сотниченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння.– К.: Вища шк., 1992.

 

Силабус: дисципліни "Диференціальні рівняння"

Завантажити силабус