Диференціальні рівняння (112-Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
364професор Бокало М. М.МТС-21
464професор Бокало М. М.МТС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364МТС-21професор Бокало М. М.
464МТС-21професор Бокало М. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями та методами теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними першого порядку

Цілі дисципліни: викласти основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними першого порядку, показати методи їх розв’язування та розв’язування задачі Коші  та крайових задач для них.

Рекомендована література

  1. Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. — . — Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2011.
  2. Бугрій О.М. Диференціальні рівняння: методичні вказівки.– Львів: вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
  3. Лопатинский Я.Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения.– К.: Вища шк., 1984.
  4. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений.– М.: Наука, 1970.
  5. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Диференціальні рівняння приклади й задачі.– K.: Либідь, 1994
  6. Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння.– К.: Либiдь, 1994.
  7. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений.– М.: Высш. шк., 1967.
  8. Филиппов А.Ф.  Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям. 1970г.
  9. Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения.– М.: Наука, 1980.
  10. Шкіль М.I. Сотниченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння.– К.: Вища шк., 1999.