Додаткові розділи теорії випадкових процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Єлейко  Я. І.МТС-61М

Опис курсу

Даний курс передбачає вивчення тих розділів випадкових процесів, які не увійшли у «Теорію випадкових процесів». Зокрема, вивчаються проблеми фазового укрупнення  марковських  та напівмарковських стохастичних систем, а також фазового усереднення еволюційних систем і дифузійної апроксимації систем обслуговування. Дані проблеми є актуальними з  очки зору як розвитку математичної теорії стохастичних систем, так і застосування математичних результатів аналізу до реальних стохастичних систем, які зустрічаються у фізиці, біології, економіці, екології тощо.

Рекомендована література

  1. Королюк В.С. Стохастичні моделі систем. – К.: Либідь. 1993. – 136 с.
  2. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів. 1998.
  3. Гихман И.И., Скороход А.В., Введение в теорію случайных  процессов.
  4. Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов, 1976.
  5. Ламперти Дж. Случайные процессы: обзор математической теории, 1983.
  6. Розанов Ю.А., Случайные процессы. Краткий курс., 1971.
  7. Дуб Дж. Вероятносние процессы, 1956.
  8. Дынкин Е.Б. Марковские процессы, 1963.
  9. Гихман И.И., Скороход А.В., Теория  случайных процессов. Тома 1,2,3. 1975.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму