Додаткові розділи страхової математики(стаціонар та заочна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012доцент Кінаш О. М.МТО-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1042МТО-51доцент Кінаш О. М.

Опис курсу

Страхова математика є досить новою та актуальною математичною дисципліною. Особливе місце у страхуванні займає поняття ризику. Воно пов’язане з невизначеністю можливих втрат, випливає зі специфіки різних явищ природи і видів людської діяльності. Коли говорять про страхову справу,то, у першу чергу, мають на увазі фінансові збитки. Саме для того , щоб позбутися фінансових втрат, пов’язаних з невизначеністю укладають договори страхування. Оцінка ризику ( тобто фінансових втрат страхової компанії, пов’язаних з виплатами за страховими позовами) становить значний інтерес для правильного менеджменту страхової компанії.

 

Основна мета дисципліни – розглянути найпростіші моделі ризику, які знаходять своє застосування у різних видах страхування.

Основні завдання дисципліни:

 • освоєння понять теорії ризику;
 • вироблення уміння формалізації практичних задач мовою теорії ризику та їх розв’язання;

 

В результаті засвоєння даного курсу студент повинен знати та вміти:

 

 • Вміти визначати величину ризикової премії та ризикової надбавки
 • Вміти аналізувати індивідуальні і колективні моделі ризику
 • Знати типи перестрахувальних угод
 • Вміти оцінювати обсяг ризику, який передається на перестрахування

 

 

Рекомендована література

  1. Томас Мак Математика риснкового страхування  – «Олимн – Бизнес», 2005. – 432 с.
  2. Голубин А.Ю. Математические  модели  в теории  страховання :построение и оптомизация  – М. : Анкил, 2003. – 160с.
  3. Зінченко Н.М. Ядренко М.Й. Математичні моделі в теорії ризику. – К. :РВЦ «Київський університет» 2000. – 21с.
  4. Пономаренко О.І.  Моделі страхування та теорія ризику  . – К. : ВПЦ «Київський університет», –  2008. – 183с.
  5. Бондаренко Я.С. ,Турчин В.М. , Турчин Є.В. Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття , приклади, задачі. – Д. : РВВ  ДНУ, 2010. – 180с.
  6. ФалинГ.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах.-М: Мир,2004.-240 с.
  7. Зінченко Н.М. Математичні методи в теорії ризику.-К.: ВПЦ«Київський університет», 2008. – 224с.
  8. Кінаш О.М., Сороківський В.М.,Папка (Сороківська) М.В.Основи актуарних  розрахунків.-     Навчальнл-методичний посібник.- Львів, 2012.-188с.

Матеріали

Навчальний посібник можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму