Додаткові розділи рівнянь математичної фізики (111 Математика, аспірантура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Бокало М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Бокало М. М., професор Бугрій О. М.

Опис курсу

Курс ознайомлює із сучасними важливими розділами теорії рівнянь математичної фізики, які не ввійшли до відповідних нормативних курсів перших двох рівнів вищої освіти за спеціальністю «Математика»

Метою і завданням навчальної дисципліни “Додаткові розділи рівнянь математичної фізики” є дати базові знання із сучасних розділів теорії рівнянь математичної фізики, які потрібні для розуміння основних понять і результатів фундаментальної теорії диференціальних рівнянь та її практичного застосування

Рекомендована література

1. В.П. Михайлов. Дифференциальные уравнения в частных производных. Москва: Изд-во “Наука”. 1983.
3. О.А.Ладыженская. Краевые задачи математической физики.
Москва: Изд-во “Наука”. 1973.
4. Мельник Т.А., Креневич А.П. Теорія просторів Соболєва та узагальнені розв’язки крайових задач. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 200 c.

Силабус: з навчальної дисципліни «Додаткові розділи рівнянь математичної фізики»

Завантажити силабус