Комп’ютерна графіка (Освітня програма: Теоретична та прикладна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Слободян М. С.МТПМ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116МТПМ-21доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Завдання офісних програм – підготувати потрібний користувачу вид інформації: створити текст, електронну таблицю, презентацію, графічне зображення чи Internet-документ. Але інформацію мало створити – її ще слід відповідно оформити, надати вигляд, що буде прийнятним для публікації, наприклад, книги, дизайну буклетів та обкладинок і т.д. Саме за це і відповідає програмне забезпечення, яке умовно можна віднести до розряду “дизайнерських”. Але навіть самий талановитий дизайнер в кінцевому варіанті виявить, що фантазії недостатньо, потрібні ще й професійні навички володіння відповідними програмами. Саме цю проблему і намагається вирішити цей курс, в якому представлені всі необхідні відомості для освоєння основ комп’ютерної графіки та дизайну і вивчення сучасних версій популярних графічних програм.

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни є ознайомлення з основними способами створення та оброблення сучасних графічних зображень з використанням існуючих пакетів програм та набуття навичок роботи з найбільш типовими з них.

Рекомендована література

  1. Голуб Б.М. Основи комп’ютерної графіки. Тексти лекцій. – Львів: Львівський ун-т, 2015. – 159 с.
  2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. – М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 212 с.
  3. Порев В.Н. Компьютерная графика. – СПб: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.: ил.
  4. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Полигональные модели. – М.: ДИАЛОГ–МИФИ, 2000. – 464 с.
  5. Жвалевский А., Донцов Д. CorelDRAW X4. – СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 144 с.
  6. Бурлаков. М. CorelDRAW X3. – СПб: БХВ-Петербург, 2006. – 750 с.
  7. Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL, 2 изд.: Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 592 с.
  8. Топорков С.С. Adobe Photoshop CS в примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 384 с.

Силабус:

Завантажити силабус