АНАЛІЗ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ R (112 – Статистика )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Базилевич І. Б.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Базилевич І. Б.

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними роботив мові програмування R

Мета: ознайомлення з основними принципами роботи в мові програмування R

Рекомендована література

1. В. Гнатюк Вступ до R на прикладах. В-во Харківського Національного Економічного Університету, Харків – 2010
2. Р. Майборода. Компютерна статистика.- К.: 2016.
3. Р. Майборода, О.. Сугвкова. Аналіз даних за допомогою пакета R/ К:2015.
4. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помощью R. – 2014. – 401 с.
http://r-analytics.blogspot.com
5. Зарядов И. С. Статистический пакет R: теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2010. – 141 с.
6. Зарядов И. С. Введение в статистический пакет R: типы переменных, структуры данных, чтение и запись информации, графика. – М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2010. – 207 с.
7. А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова, А. И. Коробейников, С. А. Назарова, С. В. Петров, В. Г. СуфияновНаглядная статистика. Используем R!. М. -2014. С-207 с.

Силабус: з навчальної дисципліни “ АНАЛІЗ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ R”

Завантажити силабус