Алгоритми і структури даних (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Головатий Ю. Д.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Головатий Ю. Д.

Опис курсу

Алгоритми і пов’язані з ними структури даних, методи створення ефектив¬них алгоритмів та критерії оцінки такої ефективності є необхідним елементом освіти спеціалістів зі статистичного аналізу даних. Дисципліна дає студентам-статистикам інструменти для якісного і кількісного налізу великих даних, а також їх візуалізації.

Мета дисципліни: навчити студентів теорії алгоритмів, яка є філософією програмування
Цілі дисципліни: навчити студентів як створювати швидкі і ефективні алгоритми обробки статистичних даних, в яких структурах зберігати такі дані, як швидко шукати та впорядковувати великі масиви інфоомації.

Рекомендована література

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Рівест Р. Вступ до алгоритмів. К.І.С., 2019.
2. Aho A., Ullman J., Hopcroft J. Data Structures and Algorithms. Pearson, 1983.
3. Клакович Л., Левицька С., Костів О. Теорія алгоритмів. ЛНУ, 2008.
4. Коротєєва Т. Алгоритми і структури даних. Львівська Політехніка, 2014.
5. Макконнел Дж. Основы современных алгоритмов. Техносфера, 2006.
6. Онлайн-курс «Розробка та аналіз алгоритмів» на Prometheus: https://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/Algorithms101/2015_Spring/about

Силабус: з навчальної дисципліни “Алгоритми і структури даних”

Завантажити силабус