Алгебра й геометрія (для спеціальності комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Зеліско  Г. В.ФЕІ-11, ФЕІ-12, ФЕІ-13

Опис курсу

Дисципліна “Алгебра та геометрія” покликана надати студентам знання з алгебри та геометрії та практичні навички, необхідні для вирішення теоретичних та практичних завдань в галузі комп’ютерних наук.
Метою викладання навчальної дисципліни “Алгебра та геометрія” є формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту і здатності до логічного і алгоритмічного мислення, формування цілісної системи теоретичних знань математичного апарату, необхідного для вирішення теоретичних та практичних завдань в галузі комп’ютерних наук, засвоєння математичних методів, що дають можливість моделювати та аналізувати процеси і явища зі сфери майбутньої діяльності студентів, розвиток аналітичного мислення, вироблення вмінь і навиків формалізації та дослідження конкретних проблем
Завдання дисципліни — допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач, прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.
Після вивчення даного курсу студент повинен:
знати: основні поняття та методи лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії.
вміти: розв’язувати теоретичні та практичні задачі.

Рекомендована література

  1. Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навч. посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 388 с.
  2. Б.М. Тріщ. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 243 с.
  3. Вища математика: Підручник: У 2 кн. Кн. 1. Основні розділи. За ред. Г.Л. Кулініча. – К. Либідь, 2003. 400 с.
  4. В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 326 с.
  5. В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 374 с.
  6. Зеліско Г.В., Цаповська Ж.Я. Тестові завдання для самоконтролю по темах “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” для студентів фізичного факультету та факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 62 с.
  7. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с.
  8. Ковальчук Б.В., Дідик В.З., Верба І.І., Тріщ Б.М. Аналітична геометрія й основи лінійної алгебри. Київ. НМК ВО. 1993.

Силабус:

Завантажити силабус