Алгебра і теорія чисел (112 “Статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Мельник І. О.МТС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТС-21доцент Мельник І. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Алгебра і теорія чисел» необхідне для засвоєння матеріалу пов’язаних з нею дисциплін, які будуть викладатись на курсах, а також дозволить майбутнім фахівцям використовувати набуті знання в своїй професійній діяльності.

Метою дисципліни «Алгебра і теорія чисел» є ознайомлення та оволодіння сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями абстрактної алгебри та теорії чисел в різних задачах математики, економіки, програмування, комп’ютерних наук, криптографії тощо.

Завдання дисципліни: вивчення базових понять абстрактної алгебри та теорії чисел, підготовка до використання набутих знань в подальших навчальних курсах, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

Рекомендована література

1. Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Алгебра і теорія чисел. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 266 с.
1. Завало С.Т., Костарчук В.Н., Хацет Б.И. Алгебра і теорія чисел. Ч.2. – К.: Вища школа, 1976. – 384 с.
2. Бухштаб А.А. Теория чисел. – М.:Просвещение, 1966. – 384 с.
3. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч. 2 / С.Т. Завало, С.С. Левіщенко, В.В. Пилаєв, І.О. Рокицький. – К.: Вища школа, 1986. – 264 с.
4. Завало С.Т. Курс алгебри. – К.: Вища школа, 1985. – 503 с.
5. Виноградов И.М. Основы теории чисел. – М.: Наука, 1981. – 176 с.
6. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. ІІІ. Основные структуры. – 3-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 272 с.
7. Кострикин А.И. Введение в алгебру. – М.: Наука, 1977. – 496 с.
8. Ван дер Варден Б. Л. Алгебра. – М.: Наука, 1976. – 624 с.

Силабус:

Завантажити силабус