Матеріали до акредитації

Матеріали до акредитації освітньо-наукової програми зі спеціальності 111 Математика

Звіт за матеріалами опитування аспірантів щодо якості ОНП

Листи від стейкхолдерів:

Інститут прикладних проблем механіки та математики імені Я.С. Підсригача НАН України

Український католицький університет