Магістратура

Робочі навчальні плани на 2022-2023 навчальний рік

Спеціальність 014.04 “Середня освіта” (Математика). Освітньо-професійна програма  “Середня освіта (Математика)”. Дення форма навчання:

1 курс

Спеціальність 014.04 “Середня освіта” (Математика). Освітньо-професійна програма  “Середня освіта (Математика)”. Заочна форма навчання:

1 курс | 2 курс

Спеціальність 112 “Статистика”. Освітньо-професійна програма  “Статистичний аналіз даних”. Денна форма навчання:

1 курс

Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма  “Актуарна та фінансова математика”. Денна форма навчання:

1 курс | 2 курс

Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма  “Математична економіка та економетрика”. Денна форма навчання:

1 курс | 2 курс

Спеціальність 113 “Прикладна математика”. Освітньо-професійна програма  “Теоретична та прикладна механіка”.

Денна форма навчання:    1 курс | 2 курс

Заочна форма навчання:    2 курс

 

 

Перелік освітніх програм і навчальних планів
механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
для другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Назва ОП Галузь знань Спеціальність Навчальний план / форма навчання Дата впровад-
ження
Термін навчання Кваліфікація
ОПП «Середня освіта (Математика)» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (математика)» Заочна 1 вересня 2021 року 1 рік
4 місяці
Магістр освіти (математика). Вчитель математики.
ОПП «Математична економіка та економетрика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2021 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (Математична економіка та економетрика)
ОПП «Актуарна та фінансова математика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна (Проєкт) 1 вересня 2021 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (Актуарна та фінансова математика)
ОПП «Теоретична та прикладна механіка» 11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна (Проєкт)
Заочна
1 вересня 2021 року 1 рік
4 місяці
Магістр з прикладної математики (Теоретична та прикладна механіка)
ОПП «Математична економіка та економетрика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2020 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (Математична економіка та економетрика)
ОПП «Актуарна та фінансова математика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2020 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (Актуарна та фінансова математика)
ОПП «Теоретична та прикладна механіка» 11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2020 року 1 рік
4 місяці
Магістр з прикладної математики (Теоретична та прикладна механіка)
ОПП «Математична економіка та економетрика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2020 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (Математична економіка та економетрика)
ОПП «Актуарна та фінансова математика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2020 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (Актуарна та фінансова математика)
ОПП «Прикладна та теоретична статистика» 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2020 року 1 рік
4 місяці
Магістр статистики (Прикладна та теоретична статистика)
ОПП «Теоретична та прикладна механіка» 11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2020 року 1 рік
4 місяці
Магістр з прикладної математики (Теоретична та прикладна механіка)
ОПП «Математика та освітні вимірювання» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (математика)» Денна
Заочна
1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр освіти (математика). Математика та освітні вимірювання. Викладач математики.
ОПП «Статистика» 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр статистики. Викладач
ОПП «Математика». 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики. Викладач.
ОПП «Математична економіка та економетрика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (математична економіка та економетрика). Викладач.
ОПП «Актуарна та фінансова математика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (актуарна та фінансова математика). Викладач.
ОПП «Математика та освітні вимірювання» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (математика)» Денна
Заочна
1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр освіти (математика). Математика та освітні вимірювання. Викладач математики.
ОПП «Прикладна математика». 11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр з прикладної математики.
ОНП «Статистика». 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр статистики. Викладач
ОНП «Математика». 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр математики. Викладач.
ОНП «Математика».

Спеціалізація:
Математична економіка та економетрика.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр математики (математична економіка та економетрика). Викладач.
ОНП «Математика».

Спеціалізація:
Актуарна та фінансова математика.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр математики (актуарна та фінансова математика). Викладач.
ОНП «Прикладна математика».

Спеціалізації:
1) Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи;
2) Теоретична та прикладна механіка.

11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр з прикладної математики.