Бакалаврат

Робочі навчальні плани на 2022-2023 навчальний рік

Спеціальність 014.04 “Середня освіта” (Математика). Освітньо-професійна програма  “Середня освіта (Математика)”. Денна форма навчання:

1 курс | 2 курс3 курс4 курс

Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма  “Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор”. Денна форма навчання:

1 курс | 2 курс3 курс4 курс

Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма  “Математика. Математична економіка та економетрика”. Денна форма навчання:

1 курс | 2 курс3 курс4 курс

Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма  “Фінансова та страхова математика”. Денна форма навчання:

1 курс

Спеціальність 111 “Математика”. Освітньо-професійна програма  “Комп’ютерний аналіз математичних моделей”. Денна форма навчання:

1 курс | 2 курс3 курс4 курс

Спеціальність 112 “Статистика”. Освітньо-професійна програма  “Статистичний аналіз даних”. Денна форма навчання:

1 курс | 2 курс | 3 курс 4 курс

Спеціальність 112 “Статистика”. Освітньо-професійна програма  “Актуарна та фінансова математика”. Денна форма навчання:

3 курс

Спеціальність 113 “Прикладна математика”. Освітньо-професійна програма  “Математичне моделювання та комп’ютерна механіка”. Денна форма навчання:

1 курс | 2 курс3 курс4 курс

Загальноуніверситетські дисципліни вільного вибору, які читають викладачі факультету. Денна форма навчання:

 2 курс3 курс

 

Перелік освітніх програм і навчальних планів
механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Назва ОП Галузь знань Спеціальність Навчальний план / форма навчання Дата впровад-
ження
Термін навчан-ня Кваліфі-
кація
ОПП «Середня освіта (Математика)» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (Математика)» Денна (Проєкт) 1 вересня 2021 року 3 роки 10 місяців Бакалавр освіти (математика). Учитель математики.
ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна (Проєкт) 1 вересня 2021 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорії ігор.
ОПП «Математика. Математична економіка та економетрика» (Проєкт) 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна (Проєкт) 1 вересня 2021 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з математичної економіки та економетрики.
ОПП «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» (Проєкт) 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна (Проєкт) 1 вересня 2021 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерного аналізу математичних моделей.
ОПП «Статистичний аналіз даних» (Проєкт) 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна (Проєкт) 1 вересня 2021 року 3 роки 10 місяців Бакалавр статистики. Фахівець зі статистичного аналізу даних.
ОПП «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка» (Проєкт) 11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна (Проєкт) 1 вересня 2021 року 3 роки 10 місяців Бакалавр з прикладної математики. Фахівець з математичного моделювання та комп’ютерної механіки.
ОПП «Середня освіта (Математика)» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (Математика)» Денна 1 вересня 2020 року 3 роки 10 місяців Бакалавр освіти (математика). Учитель математики.
ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2020 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорії ігор.
ОПП «Математика. Математична економіка та економетрика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна (Математична економіка та економетрика)

Денна (Математика)

1 вересня 2020 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з математичної економіки та економетрики.

Бакалавр математики.

ОПП «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2020 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерного аналізу математичних моделей.
ОПП «Статистичний аналіз даних» 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2020 року 3 роки 10 місяців Бакалавр статистики. Фахівець зі статистичного аналізу даних.
ОПП «Актуарна та фінансова математика» 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2020 року 3 роки 10 місяців Бакалавр статистики. Фахівець з актуарної та фінансової математики.
ОПП «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка» 11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2020 року 3 роки 10 місяців Бакалавр з прикладної математики. Фахівець з математичного моделювання та комп’ютерної механіки.
ОПП «Середня освіта (Математика)» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (Математика)» Денна 1 вересня 2019 року 3 роки 10 місяців Бакалавр освіти (математика). Учитель математики.
ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2019 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорії ігор.
ОПП «Математика. Математична економіка та економетрика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна (Математична економіка та економетрика)

Денна (Математика)

1 вересня 2019 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з математичної економіки та економетрики.

Бакалавр математики.

ОПП «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2019 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерного аналізу математичних моделей.
ОПП «Статистичний аналіз даних» 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2019 року 3 роки 10 місяців Бакалавр статистики. Фахівець зі статистичного аналізу даних.
ОПП «Статистика в інформаційних технологіях. Актуарна та фінансова математика» 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2019 року 3 роки 10 місяців Бакалавр статистики. Фахівець зі спеціалізації.
ОПП «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка» 11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2019 року 3 роки 10 місяців Бакалавр з прикладної математики. Фахівець з математичного моделювання та комп’ютерної механіки.
ОПП «Математика»

Спеціалізації:
1) Математична економіка та економетрія;
2) Диференціальні рівняння;
3) Алгебра і теорія чисел;
4) Геометрія і топологія;
5) Математичний і функціональний аналіз;
6) Математичне моделювання;
7) Теорія функцій.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2018 року 3 роки 10 місяців Бакалавр математики.
ОПП «Статистика».

Спеціалізації:
1) Статистика в інформаційних технологіях;
2) Актуарна та фінансова математика.

11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2018 року 3 роки 10 місяців Бакалавр статистики. Фахівець.
ОПП «Математика»

Спеціалізації:
1) Диференціальні рівняння;
2) Алгебра і теорія чисел;
3) Геометрія і топологія;
4) Теорія функцій;
5) Математичний і функціональний аналіз;
6) Математичне моделювання;
7) Дискретна математика та теоретичні основи інформатики;
8) Математична економіка та економетрія.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 4 роки Бакалавр математики.
ОПП «Математика».

Спеціалізація:
«Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор».

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 4 роки Бакалавр математики. Фахівець з комп’ютерної алгебри, криптології та теорія ігор
ОПП «Математика та освітні вимірювання» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (математика)» Денна
Заочна
1 вересня 2017 року 4 роки Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики. Фахівець з освітніх вимірювань.
ОПП «Прикладна математика».

Спеціалізації:
1) Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи;
2) Математичне моделювання та комп’ютерна механіка.

11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2017 року 4 роки Бакалавр прикладної математики
ОПП «Статистика».

Спеціалізації:
1) Прикладна та теоретична статистика;
2) Актуарна та фінансова математика.

11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2016 року
(*в тому числі діє для студентів,
які зараховані 1 вересня 2017 р.)
4 роки Бакалавр статистики
ОПП «Математика»

Спеціалізації:
1) Диференціальні рівняння;
2) Алгебра і теорія чисел;
3) Геометрія і топологія;
4) Теорія функцій;
5) Математичний і функціональний аналіз;
6) Математичне моделювання;
7) Дискретна математика та теоретичні основи інформатики;
8) Математична економіка та економетрія.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2016 року 4 роки Бакалавр математики.
ОПП «Середня освіта (математика)» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (математика)» Денна
Заочна
1 вересня 2016 року 4 роки
5 років
Бакалавр освіти (математика). Вчитель математики.
ОПП «Прикладна математика».
Спеціалізація: Механіка.
11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2016 року 4 роки Бакалавр прикладної математики