Слободян Микола Степанович

Посада: доцент кафедри механіки, заступник декана механіко-математичного факультету з навчально-методичної роботи

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 239-41-74

Профіль у Facebook: uk-ua.facebook.com

Наукові інтереси

Механіка твердого деформівного тіла, теорія пружності та пластичності, згин та розтяг пластин з тріщинами та отворами.

Курси

Публікації

Ознайомитись з списком публікацій можна за посиланням.

Біографія

Я, Слободян Микола Степанович, народився 24 липня 1981 р. у м. Львові. Одружений. Автор 101 наукової праці (44 наукові статті, 57 тез доповідей на конференціях). У 1988 році я пішов навчатися в перший клас середньої школи № 73, де провчився до 1997 року. У 1997 році у зв’язку з переїздом на інше місце проживання перейшов навчатися у середню школу № 51. Після закінчення 11 класу середньої школи № 51 у 1998 році поступив до Львівського національного університету імені Івана Франка на механіко-математичний факультет за спеціальністю механіка. Після чотирьох років навчання у 2002 році здобув кваліфікацію бакалавра механіки. У 2003 році здобув кваліфікацію магістра механіки. Протягом 2003-2006 років навчався у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, яку закінчив 31 жовтня 2006 року. Після закінчення аспірантури працював молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини (механіко-математичний факультет, кафедра механіки) Львівського національного університету імені Івана Франка. За сумісництвом працював асистентом кафедри механіки механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 9 липня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.C. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б) захистив дисертаційну роботу на тему “Згин пластин з коловою межею та прямолінійними тріщинами з урахуванням контакту берегів тріщин” за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Науковий керівник професор кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка Опанасович Віктор Костянтинович. На президії ВАК України 11 жовтня 2007 року прийнято постанову № 17-07/8 видати диплом кандидата фізико-математичних наук. З 2012 по теперішній час працюю на посаді доцента каф. механіки Львів. ун-ту. У 2014 отримав вчене звання доцента. Протягом 2015-2016 – заст. декана мех.-мат. ф-ту з виховної роботи, з 2016 заст. декана мех.-мат. ф-ту з навчальної роботи.

Проекти

Науковий проект для молодих вчених “Математичне моделювання напруженого стану та прогнозування залишкового ресурсу нафтогазового обладнання та магістральних трубопроводів” (2015-2016 рр., Львівський національний університет імені Івана Франка).

Нагороди

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (2007), Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради ( 2013).

Методичні матеріали

1. «Основні команди у математичному пакеті Maple». Методичні вказівки до вивчення курсу “Пакети прикладних програм”, Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2014. 34 с.;

2. «Мова розмітки гіпертексту HTML». Методичні вказівки до вивчення курсу “Мережі. Інтернет”, Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2013. 16 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!