Прокопишин Іван Анатолійович

Посада: доцент кафедри математичного моделювання

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-45

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Курси

Публікації

 1. Прокопишин I.А., Хлєбнiков Д.Г. Наближене визначення температурних напружень в екранному вузлі кінескопа з плоским екраном // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1981. – Вып. 17. – С. 49-55.
 2. Хлебников Д.Г., Прокопишин И.А. Расчет температурного поля в экранном узле кинескопа с плоским экраном при откачке // Повышение качества электронно-лучевых приборов: Материалы научно-техн. конф. – Киев, Наукова думка, 1981.
  – С. 66-71.
 3. Прокопишин И.А., Хлебников Д.Г. Цилиндрический изгиб пластины нагретым штампом // Вестник Львов. ун-та. Сер. мех.-мат. – 1982. – Вып. 19. – С. 33-38.
 4. Хлебников Д.Г., Прокопишин И.А., Паращак А.Н. Осесимметричная задача изгиба пластинки гладким штампом с учетом отставания // Вестник Львов. ун-та. Сер. мех.-мат. – 1984. – Вып. 22.– С. 54-57.
 5. Ананьевский В.А., Гурняк Л.И., Прокопишин И.А. К вопросу об оптимальной форме уплотнительных поверхностей в металлических клапанных уплотнениях с линейным контактом // Проблемы арматуростроения. – 1989. – С. 74-77.
 6. I. A. Prokopishin, D. G. Khlebnikov. Planar deformation of a plate with a one- or two-sided cover // Journal of Soviet Mathematics. – October 1992, Volume 62, Issue 1. –P. 2597–2600.
 7. Прокопишин И.А., Хлебников Д. Г. Асимптотический анализ решения теории упругости для трансверсально-изотропного слоя и построение уточненных теорий пластин для контактных задач. – Исследования по теории пластин и оболочек. – Казань, 1992. – N 24. – С.108-113.
 8. V. A. Anan’evskii, L. I. Gurnyak, D. A. Mendel’son, I. A. Prokopishin. Rational selection of geometric dimensions for the sealing surfaces of shut-off devices in linear-contact fittings // Chemical and Petroleum Engineering. – January 1994, Volume 30, Issue 1. – P. 17–20.
 9. Галазюк В.А., Прокопишин I.А., Хлєбнiков Д.Г. Великі пружно-пластичні деформації кругової мембрани під дією рівномірного тиску // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1997. – Вип. 47. – C.96-101.
 10. D. G. Khlebnikov, I. A. Prokopishin. Deformation and Energetic Tests for Optimization of Residual Stresses in Shells // Journal of Automation and Information Sciences. – 1998, Volume 30, Issue 4-5.–P. 51-60.
 11. Галяс О.Я., Прокопишин І.А., Хлєбнiков Д.Г. Метод реалізації умов одностороннього контакту та тертя в контактних задачах для трансверсально-ізотропних пластин // Вісник Львівського ун-ту, сер. мех.-мат. – 1999. – Вип. 53. – С. 119-126.
 12. I. A. Prokopyshyn, H. T. Sulym, D. H. Khlebnikov. Quasistatic exfoliation of a plate subjected to plane deformation from the Winkler base // Materials Science. – September 1999, Volume 35, Issue 5. – P. 634–641.
 13. Прокопишин І. Концентрація напружень при згині пластини з поверхневою заглибиною у формі півеліпсоїда обертання// Машинознавство. – 2004.
  – № 7. – С. 26-30.
 14. Прокопишин I. А., Хлєбніков Д. Г. Плоска деформація трансверсально-ізотропного шару періодичною системою жорстких гладких штампів// Мат. методи і фіз. –мех. поля. – 2005. – Вип. 48, № 3. – С. 117-123.
 15. Галазюк В., Прокопишин І. Великі пластичні деформації тонкої конічної оболонки// Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. інформ. – 2005.– Вип.10. – C. 90-97.
 16. Прокопишин I. А., Хлєбніков Д. Г. Циліндричний згин пружного трансверсально-ізотропного шару періодичною системою гладких штампів// Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2006. – Вип. 65. – C. 201-207.
 17. Прокопишин І., Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. Аналіз температурних напружень у тонкій стрічці за локального нагріву у вакуумі// Машинознавство. – 2008. – № 4. – С.22-24.
 18. Прокопишин І., Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. Асимптотичний аналіз температурних напружень у тонкій стрічці для протяжних зон нагріву у вакуумі// Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-матем. – 2008. – Вип.69. – C. 183-188.
 19. Дзюбик Л., Кузьо І., Прокопишин Іван. Статична рівновага балки змінної жорсткості на пружних опорах з попереднім зміщенням // Машинознавство. – 2009. – № 11. – С.27-30.
 20. Дудикевич В. Б. Оцінка вартості ризику для систем захисту інформації / В. Б. Дудикевич, Ю. В. Лах, І. А. Прокопишин // Інформаційна безпека. – 2011,
  № 1(5). – С. 44-49.
 21. Дудикевич В. Б. Проблеми оцінки ефективності систем захисту / В. Б. Дудикевич, І. А. Прокопишин, В. Ф. Чекурін // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2012– № 741. Автоматика, вимірювання та керування. – С. 118-122.
 22. Prokopyshyn Ihor I., Dyyak Ivan I., Martynyak Rostyslav M., Prokopyshyn Ivan A. Penalty Robin-Robin domain decomposition schemes for contact problems of nonlinear elastic bodies. In R. Bank et al., editors, Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XX, volume 91 of Lecture Notes in Computational Science and Engineering. –
  DOI 10.1007/978-3-642-35275-1__77. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013. – P.647-654.
 23. Martynyak R. M.  Contact of elastic bodies with nonlinear Winkler surface layers / R. M. Martynyak, I. A. Prokopyshyn and I. I. Prokopyshyn // Journal of Mathematical Sciences. – 2015. – Vol. 205, No. 4. – P. 535-553.
 24. Шевчук Т. В. Кількісний аналіз факторів ризику для учасників
  фонду фінансування будівництва житла / Т. В. Шевчук, І. А. Прокопишин, А. І. Циктор // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євро інтеграція: (збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С.596–604.
 25. Prokopyshyn Ihor I. Domain Decomposition Methods for Problems of Unilateral Contact Between Elastic Bodies with Nonlinear Winkler Covers / Ihor I. Prokopyshyn,  Ivan I. Dyyak, Rostyslav M. Martynyak ,  Ivan A. Prokopyshyn // In J. Erhel et al., editors, Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XXI, volume 98 of Lecture Notes in Computational Science and Engineering. – DOI 10.1007/978-3-319-05789-7__71. – Springer International Publishing Switzerland 2014. – P. 739-747.
 26. Дудикевич В. Б., Іванюк В. М., Прокопишин І. А. Ефективність інвестицій у системи захисту приміщень від витоку мовної інформації // Комп’ютерні технології друкарства. – 2014. – № 32. – С. 20-28.
 27. Дудикевич Валерій. Інтервальна оцінка ефективності інвестицій у консервативні системи захисту інформації / Валерій Дудикевич, Іван Прокопишин, Василь Чекурін // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2016, Вип. 1 (31). – С. 24-31.

Біографія

Народився 10 серпня 1957 р.

У 1979 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “прикладна математика”.

Працював на посадах інженера, ст. інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника НДЧ.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 “механіка деформівного твердого тіла”.

У 1993 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

У 1993-1999 роках завідував науково-дослідною лабораторією математичного моделювання технологічних процесів – НДЛ-66.

З 2000 року — на посаді доцента кафедри математичного моделювання. Вчене звання доцента отримав у 2004 році.

З 1994 року до березня 2005 року виконував обов’язки секретаря Вченої ради механіко-математичного факультету.

Проекти

Приймав участь у виконанні більше 10 госпдоговірних та держбюджетних тем.

Методичні матеріали

Основні навчальні видання:

1. Заболоцький М. В., Прокопишин І.А. Основи фінансової математики: навч. посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 144 c.

2. Дияк І.І., Прокопишин І.А. Лабораторний практикум з методів обчислень. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 с.

3. Кінаш О. М., Прокопишин І. А., Фалинська З. З. Програма виробничої практики для студентів 5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”, рівень підготовки – магістр (8.080102). – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 8 с.

4. Кінаш О. М., Прокопишин І. А. Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних і магістерських робіт для студентів 5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 12 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!