Онищук Василь Якович

Посада: інженер кафедри механіки

Телефон (робочий): (032) 239-43-70

Наукові інтереси

Механіка деформівного твердого тіла, гідроакустика.

Курси

Публікації

 1. Грилицкий Д.В., Онищук В.Я. Излучение звуковых волн полой упругой сферой с заполнителем // Изв. АН СССР, МТТ. -№4, 1980. С. 179-186.
 2. Гриліцький Д.В., Онищук В.Я. Нестаціонарна взаємодія сферичної оболонки з акустичною хвилею тиску // Вісник ЛДУ, сер. мех.-мат. -Вип. 16. 1980
 3. Гриліцький Д.В., Онищук В.Я. Нестаціонарне звукове поле від порожнистої пустої пружної сфери // Мат. методи і фіз.-мех поля. Вип.11. 1980.
 4. Онищук В.Я. Акустичне поле від суцільної пружної сфери // Вісник ЛДУ, сер. мех.-мат. Вип. 16. 1980.
 5. Онищук В.Я. Випромінювання акустичних хвиль пружним сферичним об’єктом з в’язкопружним покриттям // Матеріали ІІІ Міжнар. симпозіуму «Некласичні проблеми теорії тонкостінних елементів конструкцій та фізико-хімічної механіки композиційних матеріалів» (Івано-Франківськ, 15-16 листопада 1995 р.). С.18-21.
 6. Онищук В.Я. Інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла. –1998. -147 с.
 7. Онищук В.Я., Опанасович В.К., Сулим Г.Т., Юрчишин А.С. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теоретична механіка” Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1999. -20 с.
 8. Онищук В.Я., Сулим Г.Т. Випромінювання акустичних хвиль сферичним об’єктом із в’язкопружним покриттям // Тез. доп. акустичного симп. “Консонанс-2003”, Київ, 13 жовтня 2003 р. Київ, 2003. -С. 41.
 9. Онищук Василь, Сулим Георгій. Випромінювання акустичних хвиль порожнистим об’єктом із в’язкопружним покриттям берегів // Тез. доп. V-го українсько-польського наук. симп. “Актуальні задачі механіки неоднорідних структур” (ЛьвівЛуцьк, 18-23 вересня 2003 р.). Луцьк: ЛДТУ, 2003. С. 68.
 10. Онищук В.Я., Сулим Г.Т. Випромінювання акустичних хвиль сферичним об’єктом із в’язко-пружним покриттям. // Збірник праць, Інститут гідромеханіки НАН України, акустичний симпозіум “Консонанс-2003”, Київ, 13 жовтня 2003. Київ, 2003. С. 179-183.
 11. Онищук В.Я., Сулим Г.Т. Випромінювання акустичних хвиль порожнистим сферичним об’єктом із в’язко-пружним покриттям // Акустичний симпозіум “Консонанс-2005”, Інститут гідромеханіки НАН України, Київ.
 12. Онищук В., Бобик Б., Сулим Г. Акустичне поле від в’язкопружного циліндричного об’єкта // Матеріали Міжнар. наук. конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» (Львів, 20-23 вересня 2006 р.). В 2-х т. Львів, 2006. -Т.2. -С.135-137.
 13. Онищук В., Яцейко І., Сулим Г. Акустичне поле від в’язкопружного сферичного об’єкта // Матеріали Міжнар. наук. конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур» (Львів, 20-23 вересня 2006 р.). В 2-х т. Львів, 2006. -Т.2. -С.138-140.

 

Біографія

Народився на Рівненщині. Закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського університету у 1973, аспірантуру кафедри механіки у 1979. У 1973-74 працював інженером Львівської філії математичної фізики Інституту математики АН УРСР. З 1974 інженер НДС, інженер механічної лабораторії, асистент кафедри механіки, завідувач механічної лабораторії, старший викладач кафедри механіки механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.