Чижиков Ігор Ельбертович

Посада: професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-46-54, (032) 239-41-57

Електронна пошта: ihor.chyzhykov@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Комплексний аналіз, зокрема теорія аналітичних функцій в одиничному крузі, теорія субгармонічних функцій, теорія цілих функцій, теорія Неванлінни, комплексні диференціальні рівняння, апроксимація субгармонічних функцій.

Публікації

 1. Chyzhykov I.\ E.  // Mathematical modelling and complex analysis. – Vilnius: Technika. – 1996. — P.63-64.  (Russian)
 2. Chyzhykov I.\ E.  // Integral transformations and their applications for boundary problems: Kyiv.
  Inst. Math. NAS Ukraine.\ — 1997.\ — V. 15.\ — P.270–281. (Ukrainian)
 3. Chyzhykov I.\ E.  // Visnyk Lvivs’kogo Univ.\ — 1997.\ — V.48.\ — P.12–16. (Ukrainian)
 4. Chyzhykov I.\ E.  // Mathematical methods and physicomechanical fields. –1997.\ — V.40, No.4.– P.48–53. (Ukrainian)
 5. Chyzhykov I.\ E. // Mat.\ Stud.\ — 1998.\ — V.9, No.1.\ — P.7–15.
 6. Skaskiv O.\ B., Chyzhykov I.\ E.  // Mat. Stud.\ — 2000.\ — V.13, No.2.\ — P.125-133.
 7. Chyzhykov I. E.  // Visnyk of Lviv Univ.– 2000.– V.58. — P.48–53. (Ukrainian)
 8. Skaskiv O.B., Chyzhykov I.E., Visnyk of Lviv Univ. — 2001.– No.59. — P.61-65. (Ukrainian)
 9. Chyzhykov I.\ E.  // Mat. phys., analysis, geom. — 2001. — V. 8, No.4 — P.140–154. (Russian)
 10. Chyzhykov I.E., Sheremeta M.M.  // Mat. Stud. — 2001. — V.16, No.2.\ — P.124–130.
 11. Chyzhykov I.\ E. , Proc. Amer. Math. Soc.  (2002), No.2, 517–528.
 12. Chyzhykov I.\ E.\  // Mat. Stud. — 2002. — V.17, No.1.\ — P.41–46.

Завантажити повний список публікацій можна за посиланням.

Біографія

З 09.1990 по 06.1995 навчався на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка, який закінчив з відзнакою. З 11.1995 по 10.1998 навчався в аспірантурі на кафедрі теорії функцій і теорії ймовірностей у Львівському державному університеті ім. І.Франка

19.11.1998 захистив кандидатську дмсертацію “Асимптотичні властивості мероморфних у півплощині та одиничному крузі функцій” зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз, (науковий керівник Скасків О.Б.), диплом ДК003090 (04/1999).

17.02.2005 отримав вчене звання доцента кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей. Диплом ДЦ № 010258.

28.11.2008 захистив докторську дисертацію “Апроксимація субгармонійних функцій аналітичними і асимптотичні властивості мероморфних функцій в крузі” зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз, (науковий консультант Скасків О.Б.), Диплом ДД №007249 (04/2009).

4.07.2013 отрмав вчене звання професора кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей. Диплом № 008816.

Проекти

1. З 05.2000 по 04.2003 – дослідник проекту INTAS “New trends in Complex Analysis and Potential Theory”, no. 99-00089.

2. У квітні 2002 був дослідником в інституті математики Ягеллонського університету вКракові (Польща) як стипендіат фундації королеви Ядвіги.

3. У травні-липні 2006 був дослдіником в університеті Йонсуу (Фінляндія), стипендія V\”ais\”al\”a fund of the Finnish Academy od Science and Letters, ref. no 210245.

4. З 01.2007 по 12.2008 – дослдіник французько-українського проекту “Дніпро” “Structures nonintegrables et de dimension infini en analyse et g\’eom\’etrie complexe”.

5. У червні 2010 – дослідник у в університеті Східної Фінляндії (Йонсуу,Фінляндія)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!