Бугрій Олег Миколайович

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Електронна пошта: Oleh.Buhrii@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Нелінійні рівняння з частинними похідними, нелінійні варіаційні нерівності з частинними похідними.

Курси

Публікації

1)Бугрій О.М., Лавренюк С.П. Параболічна варіаційна нерівність, що узагальнює рівняння політропної фільтрації. Укр. мат. журн. 2001; 53 (7): 867-878.

2)Бугрій О.М. Про задачі з однорідними граничними умовами для нелінійних рівнянь з виродженням. Укр. мат. вісник. 2008; 5 (4): 435-469.

3)Buhrii O.M., Mashiyev R.A. Uniqueness of solutions of the parabolic variational inequality with variable exponent of nonlinearity. Nonlinear Analysis. 2009; 70 (6): 2325-2331.

4)Panat O.T., Buhrii O.M. Some properties of the solutions to the hyperbolic equations with variable exponents of nonlinearity. Transactions of NAS of Azerbaijan. 2010; 30 (1): 155-160.

5)Mashiyev R.A., Buhrii O.M. Existence of solutions of the parabolic variational inequality with variable exponent of nonlinearity. J. Math. Anal. and Appl. 2011; 377: 450-463.

6)Бугрій О.М. Про існування слабких розв’язків мішаних задач для напівлінійних параболічних за Петровським систем зі змінними показниками нелінійності. Укр. мат. журн. 2014; 66 (4): 435-444.

7)Бугрій О. Бугрій М. Про існування в узагальнених просторах Соболєва розв’язків задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь, пов’язаних з європейським опціоном. Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех-мат. 2016; 81: 61-84.

Біографія

Народився 05.10.1976 в м. Львові. У 1993 р. закінчив середню школу № 21 м. Львова з золотою медаллю. У 1998 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Математика” з дипломом з відзнакою. У 2001 р. закінчив аспірантуру на кафедрі диференціальних рівнянь ЛДУ ім. І. Франка. З 2000 р. по 2004 працював асистентом кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка спершу за сумісництвом, а затим на повну ставку. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Параболічні варіаційні нерівності без початкових умов”. З 03.07.2004 і до сьогодні працюю доцентом кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка. У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему “Задачі для нелінійних параболічних рівнянь та варіаційних нерівностей зі змінними показниками нелінійності”.

 

Методичні матеріали

1)Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерівності. Текст лекцій. Львів, 2005. 84 с.

2)Бугрій О.М. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки. Львів, 2006. 47 с.

3)Бугрій О.М. Рівняння математичної фізики. Методичні вказівки. Львів, 2008. 107 с.

4)Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. Навчальний посібник. Львів, 2011. 348 с.

5)Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. Підручник. Львів (1-е видання: 2012. 362 с., 2-е видання: 2017. 372 с.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!