Андрейків Олександр Євгенович

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри механіки

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 263-20-44

Наукові інтереси

Механіка заповільненого руйнування матеріалів і елементів конструкцій (втомне руйнування, руйнування за локальної повзучості, воднево-механічне та корозійно-механічне руйнуванн, руйнування за радіаційного опромінення та ін.); тертя і зношування; методи визначення міцності і довговічності елемнтів конструкцій; механіка деформівних твердих тіл з дефектами типу тріщин; тріщиностійкість матеріалів; вплив водневмісних середовищ на міцність і довговічність металів; контактна взаємодія пружних тіл; діагностика матеріалів і елементів конструкцій, зокрема методи акустичної емісії в дослідженнях процесів руйнування.

Курси

Публікації

Монографії

 

 1. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Сокальський, І.Я. Долінська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 400 с.  
 2. Технічна діагностика матеріалів і елементів конструкцій: довідн. посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 8.: Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю /  Андрейків О.Є., Пустовий В.М., Рудавський Д.В., Долінська І.Я., Семенов П.О. – Львів: Видавництво “Простір-М”, 2017. – 460 с.
 3. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами: монографія / В.А. Осадчук, О.Є. Андрейків, Ю.В. Банахевич, А.В. Драгілєв, А.О. Кичма. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 с.
 4. Назарчук З. Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнітному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В. Р. Скальський. – К. : Наук. думка, 2013. – 271 с.
 5. Андрейків О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах / О.Є. Андрейків, О.В. Гембара. – Київ: Наукова думка, 2008. – 344 с.
 6. Андрейків О.Є. Теоретичні основи методу акустичної емісії в механіці руйнування / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, Г.Т. Сулим. – Львів: Сполом, 2007. – 480 с.
 7. Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів. Т. 1. Основи механіки руйнування неперервно армованих композитів / Божидарнік В.В., Андрейків О.Є., Сулим Г.Т. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 400 с.
 8. Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів. Т. 2. Математичні методи механіки руйнування неперервно армованих композитів / Божидарнік В.В., Андрейків О.Є., Сулим Г.Т. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 424 с.
 9. Скальський В.Р. Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії / В.Р. Скальський, О.Є. Андрейків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 330 с.
 10. Андрейкив А.Е. Усталостное разрушение и долговечность конструкций / Андрейкив А.Е., Дарчук О.И. – Киев: Наукова думка, 1992. – 184 с.
 11. Андрейкив А.Е. Оценка контактного взаимодействия трущихся деталей / Андрейкив А.Е., Чернец М.В. – Киев: Наукова думка, 1991. – 160 с.
 12. Андрейкив А.Е. Метод акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения / А.Е. Андрейкив, Н.В. Лысак. – Киев: Наукова думка, 1989. – 176 с.
 13. Панасюк В.В. Основы механики разрушения материалов / Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. – Киев: Наукова думка, 1988. – 488 с.
 14. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. – Киев: Наукова думка, 1982. – 348 с.
 15. Андрейкив А.Е. Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряженном состоянии / Андрейкив А.Е. – Киев: Наукова думка, 1979. – 144 с.

Панасюк В.В. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов / Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Ковчик С.Е. – Киев: Наукова думка, 1977. – 280 с.

Національні стандарти

 

Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружений. ГОСТ 26.506-85. друк. М.: Изд-во стандартов CCCР, 1985 53 Панасюк В.В.

Чапля М.Э.

Зазуляк В.А.

Ковчик С.Е.

и др..

Національний стандарт України ДСТУ 4227–2003. Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. друк. Чиннний від 2003 – 12 – 01. К : Видавництво стандартів України, 2003. 26 Скальський В.Р,

Волошкевич І.

та ін.

 

Патенти на винаходи

1 Образец для определения коэффициента интенсивности напряжений. друк. А.с. № 777539 4 Панасюк В.В.,

Харин В.С.,

Чапля М.Э.,

Ковчик С.Е.

2 Образец для испытания материалов на усталость. друк. А.с. № 754248 5 Чапля М.Э.,

Панасюк В.В.,

Ковчик С.Е.,

Зазуляк В.А.

3 Авторское свидетельство друк. № 144033 6 Ковчик С.Е.,

Харин В.С.,

Чапля М.Э.

4 Авторское свидетельство друк. № 143396 4 Зазуляк В.А.,

Ковчик С.Е.,

Панасюк В.В.,

Чапля М.Э.,

Харин В.С.

5 Авторское свидетельство друк. № 184024 5 Харин В.С.,

Чапля М.Э.,

Рибицкий И.Б.,

Гвоздюк Н.М.,

Безгребельный П.Д.

6 Авторское свидетельство друк. № 1840245 6 Чапля М.Э.,

Харин В.С.,

Гвоздюк Н.М.

7 Способ определения сопротивления упрочненного наклепом материала распространению трещины. друк. А.с. № 1017956 4 Панасюк В.В.,

Чапля М.Э.,

Харин В.С.,

Гвоздюк Н.М.,

Зазуляк В.А.,

Яковчик В.А.

8 Способ контроля прочности конструкции. друк. А.с. № 1017957 5 Панасюк В.В.,

Чапля М.Э.,

Харин В.С.

9 Способ исследования трещинообразования в материале друк. А.с. № 1029034 6 Панасик В.В.,

Бережницкий Л.Т.,

Чапля М.Э.,

Гвоздюк Н.М.,

Власов П.В.

10 Установка для испытания материалов на усталость при круговом изгибе в активных средах. друк. А.с. № 1067404 4 Чапля М.Э.,

Рибицкий И.Б.,

Харин В.С.,

Гвоздюк Н.М.

11 Способ определения трещиностойкости металлов. друк. А.с. № 1227992 4 Иваницкий Я.Л.,

Зозуляк В.А.,

Штаюра С.Т.

12 Способ оценки вязкости разрушения материалов. друк. А.с. № 890129 5 Романив О.Н.,

Павлина В.С.,

Сорокивский И.О.,

Крыськив О.Б.,

Панько И.Н.

13 Способ определения порого-

вого коэффициента интенсивности напряжений.

друк. А.с. 1755121   СССР.

G 01 N 17/00.Опубл.15.08.

1992. Бюл.№30.Открытия

и изобретения.

6 Скальский В.Р.

Лысак Н.В.

14 Способ контроля роста трещин в образцах материалов. друк. А.с. 1758545   СССР.

G 01 N 29/04.Опубл.30.08.

1992. Бюл.№32.Открытия

и изобретения.

4 Скальский В.Р.

Лысак Н.В.

15 Способ определения нижнего порогового значения коэффициента интенсивности напряжений. друк. А.с. 1769086   СССР.

G 01 N 17/00.Опубл.15.10.

1992. Бюл.№33.Открытия

и изобретения.

6 Скальский В.Р.

Лысак Н.В.

Сергиенко О.Н.

16 Спосіб визначення порогового коефіцієнта інтенсивності напружень. друк. Патент України №2897.

Опубл.26.12.94р.Бюл.5-1.

5 Скальський В.Р.

Лисак М.В.

17 Спосіб визначення нижнього порогового значення коефіцієнта інтенсивності напружень. друк. Патент України №2913.

Опубл.26.12.94р.Бюл.5-1.

3 Скальський В.Р.

Лисак М.В.

Сергієнко О.М.

18 Спосіб контролю росту тріщин у зразках матеріалів. друк. Патент України №2914.

Опубл.26.12.94р.Бюл.5-1.

4 Скальський В.Р.

Лисак М.В.

19 Спосіб виявлення дефектності електронно-променевих трубок. друк. Патент України №21571А.

Опубл.06.01.98р.Бюл.№2.

4 Скальський В.Р

Гачкевич В.Є.

Воронич А.Ю.

20 Спосіб виявлення водневої крихкості сталей. друк. Патент України №21598А.

Опубл. 06.01.98р.Бюл.№2.

4 Скальський В.Р.

Вайнман А.Б.

21 Пристрій для випробувань зразків в робочих середовищах при підвищених температурах. друк. Патент України №12551А.

Опубл.28.02.97р.Бюл.№1.

4 Скальський В.Р.
22 Спосіб імітування акустичної емісії на об’єкті контролю друк. Патент України №54963А. МПК: G01N29/14; G01N3/00. Опубл. 17.03.2003р. Бюл. №3. 4 Скальський В.Р.
23 Спосіб імітування акустичної емісії на об’єкті контролю друк. Патент України №54963А. МПК: G01N29/14; G01NЗ/00; Опубл. 15.05.2006р. Бюл. №5. 5 Скальський В.Р.
24 Спосіб імітування акустичної емісії на об’єкті контролю друк. Патент України №54963. МПК(2006): G01N29/14; G01N3/00 4 Скальський В.Р.
25 Спосіб механічно-пневматичного в’язання довговорсового килимарського вузла друк. Патент України №74816. МПК(2006): D04G03/00; Опубл. 15.02.2006р. Бюл. №2. 4 Скальський В.Р. Сергієнко О.М.
26 Спосіб пневматичного в’язання килимарського вузла друк. Патент України №75071. МПК(2006): D04G3/04; Опубл. 15.03.2006р. Бюл. №3. 6 Скальський В.Р. Сергієнко О.М.
27 Спосіб визначення міцності ниток друк. Патент України №75108. МПК(2006): G01N29/14; D01G37/00 Опубл

15.03.2006р. Бюл. №3.

4 Скальський В.Р. Сергієнко О.М.
28 Спосіб експрес-оцінки водневої та корозійної тріщиностійкості матеріалів друк. Патент України №82808. МПК(2006): G01N29/14; Опубл. 12.05.2008 р. Бюл.№ 9. 5 Скальський В.Р.

Назарчук З.Т.

Селівончик Т.В.

29 Спосіб визначення концентрації водню в маловуглецевих сталях за параметрами магнітної післядії Друк. Патент України №20031212829. МПК : 7G01N17/00. Бюл. N 12, 2004 р. 4 Іваницький Я.Л.,Чекурін В.Ф. ,  Гембара О.В.

Журнальні статті (біля 500 найменувань)

Біографія

Народився 3 січня 1942 р. в смт. Мельниця-Подільська на Тернопільщині. У 1964 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. Наукову діяльність розпочав у 1963 р. в Інституті машинознавства та автоматики АН України (з 1964 р. — Фізико-механічний інститут АН України). Протягом 1965-1966 рр. служив у Радянській Армії. У 1969 р. закінчив аспірантуру при ФМІ і захистив кандидатську дисертацію на тему “Деякі просторові задачі теорії тріщин”. У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Крихке руйнування пружно-пластичних тіл в умовах складних напружених станів». За час роботи у ФМІ (1963—1995 рр.) обіймав посади в.о. молодшого наукового співробітника, інженера, старшого наукового співробітника, завідувача відділу. З 1995-2001 рр. був директором Міжгалузевого центру «Протон» НТК ФМІ НАН України. З 2002 р. професор кафедри механіки механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

Проекти

Три проекти по УНТЦ; чотири проекти по науково-технічній програмі НАН України “РЕСУРС”; проект Державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ; Розробка Рекомендацій щодо ремонту етиленопроводу “Калуш-Західний кордон” (довжина 40 км, обслуговує його підприємство ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ”); Проект МОНУ “Моделювання руйнування матеріалів за дії довготривалих навантажень, високих температур, водневмісних середовищ і радіаційного опромінення”.

Нагороди

Премія ім. Г.В. Карпенка НАН України (2017р.); відзнака НАН України “За наукові досягнення” (2011 р.); Заслужений діяч науки і техніки України (2001р.); Державна премія України в галузі науки і техніки (1995р.); премія Ради Міністрів СРСР (1989р.); премія ім. О.М. Динника АН УРСР (1987р.).

Методичні матеріали

 

№ п/п Назва Друк.

чи  

рукоп.

Видавництво,журнал, назва,номер,рік або номер авторського свідоцтва К-сть

друк.  стор.

Прізвища  співавторів
ПІДРУЧНИКИ
1 Експериментальна механіка матеріалів: Частина 1: Силові фактории. Ізотропні матеріали. друк. Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2004. 272 Штаюра С.Т.
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
1 Определение вязкости разрушения при статическом нагружении друк. Препринт №1 ФМИ им.

Г.В. Карпенко  АН УССР,

1976.

20 Панасюк В.В.
2 Основные аспекты водородного охрупчивания металлов и задачи физико-химической механики хрупкого разрушения друк. Препринт №3 ФМИ им.

Г.В. Карпенко  АН УССР,

1980.

22 Панасюк В.В.
3 Методические рекомендации. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей. Определение характеристик трещиностойкости полимерных композиционных материалов при статическом нагружении. друк. ФМИ им. Г.В.Карпенко АН УССР, 1984. 73 Бережницкий Л.

Чапля Μ.Э.

Гвоздюк Н.М.

4 Применение механики разрушения для прогнозирования работоспособности инженерных конструкций. друк. Препринт №131 ФМИ им.

Г.В. Карпенко  АН УССР,

1987.

50 Стадник М.М. Дарчук А.И. Дидух И.В.
5 Механика водородного охрупчивания металлов и расчет элементов конструкций на прочность. друк. Препринт №133 ФМИ им.

Г.В. Карпенко АН УССР,

1987.

51 Панасюк В.В.

Поляков Л.И.

Харин В.С.

6 Некоторые математические методы решения статических задач теории трещин. друк. Препринт №134 ФМИ им.

Г.В. Карпенко  АН УССР,

1987.

51 Панасюк В.В.

Саврук М.П.

7 Определение хрупкой прочности и долговечности крупных опорных валков прокатных станов. друк. Препринт №135 ФМИ им.

Г.В. Карпенко  АН УССР,

1987.

44 Панасюк В.В.

Морозов Б.А.

Легун А.М.

и др.

8 Теоретические концепции метода акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения друк. Препринт №137 ФМИ им.

Г.В. Карпенко  АН УССР,

1987.

49 Лысак Н.В.

Сергиенко О.Н.

Скальский В.Р.

9 Методы решения динамических задач механики разрушения друк. Препринт №138 ФМИ им.

Г.В. Карпенко  АН УССР,

1987.

50 Бойко В.Н.
10 Метод испытания металлов на циклическую трещиностойкость при продольном сдвиге друк. Препринт №142 ФМИ им.

Г.В. Карпенко  АН УССР,

1987.

20 Гордынский И.

Зазуляк В.А.

Иваницкий Я.Л.

11 Методические рекомендации. Расчеты испытания на прочность. Методы механических испытаний материалов. Определение характеристик сопротивления материалов распространению трещин продольного сдвига. друк. ФМИ им. Г.В. Карпенко  АН УССР, 1987 21 Иваницкий Я.Л.

Зазуляк В.А.

Варивода Ю.Ю.

12 Методические аспекты применения метода акустической эмиссии при определении статической ещиностойкости

материалов.

друк. Препринт №165 ФМИ им.

Г.В.Карпенка  АН УССР,

1990-34с.

34 Скальский В.Р.

Лысак Н.В.

Сергиенко О.Н.

13 Електронні засоби для прове-дення досліджень тріщинос-тійкості матеріалів по сигна-лах АЕ. друк. Препринт  №195  ФМІ   ім.  Г.В.Карпенка  НАН

України,1995.

40 Скальський В.Р

Лисак М.В.

Ковчик С.Є.

Зазуляк В.А.

14 Пристрої і установки для виз-начення тріщиностійкості конструкційних матеріалів методом акустичної емісії. друк. Препринт  №1/98  ФМІ   ім.  Г.В.Карпенка  НАН

України,1998.

56 Скальський В.Р

Лисак М.В.

Ковчик С.Є.

Сергієнко О.М.

Зазуляк В.А.

15 Розвиток досліджень процесів руйнування із застосуванням явища акустичної еміссії у ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України друк. Препринт  №1/2000  ФМІ   ім.  Г.В.Карпенка  НАН

України,2000.

56 Скальський В.Р

Ковчик С.Є.

Сергієнко О.М.

16 Рекомендації щодо акустико-емісійного контролю об’єктів підвищеної небезпеки. Р 50.01-01 друк. Введ.27. 01. 2001р. 29 Недосека А.Я.

Скальський В.Р

Грузд А.А.

і ін.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!