Кафедра теоретичної та прикладної статистики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра теоретичної та прикладної статистики є випусковою і забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр та магістр за напрямком «Статистика» в межах галузі знань «Математика та статистика». Підготовка спеціалістів забезпечується читанням  таких вибіркових дисциплін (дисципліни вільного вибору студента):

 • теорія вибору і прийняття рішень;
 • теорія мартингалів у фінансовій математиці;
 • теорія надійності і статистичного контролю якості;
 • аналіз даних за допомогою Python;
 • моделі ризику та їх застосування.

 

Кафедра забезпечує читання на факультеті таких  курсів:

 • Теорія випадкових процесів – проф.  Я. І. Єлейко;
 • Дискретна математика –доц. І. Б. Базилевич;
 • Математична статистика доц.  І. Б. Базилевич, ас. О. А. Ярова.;
 • Теорія ймовірностей – доц. І. Б. Базилевич, доц. О. М. Кінаш, доц. Ю. В. Жерновий, ас. К. В. Косаревич.

 

Викладачами  кафедри теоретичної та прикладної  статистики встановлені тісні наукові контакти  з Опольською політехнікою (Польща), Інститутом математики Сілезького технічного університету (Польща), Щецинський університет (Польща) Варшавський Державний Університет (Польща), Інститутом математики АН Азербайджану, Університетом Віадрина (ФРН), Мічіганським Університетом (США), університетом Кентукі (США), Боннським університетом (ФРН), Університетом Гумбольта (Берлін), Дрезденським технічним університетом (Німеччина), Геттінгенським університеом імені Георга Августа (Німеччина), Рейнсько-Вестфальським технічним університетом Аахена (Німеччина), Грузинським технічним університетом (Грузія), Азербайджанським державним економічним університетом (Азербайджан), Стокгольмським університетом (Швеція), Університетом Маса́рика (Чехія).  

При кафедрі діє аспірантура. Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальністю  112 «Статистика» галузь знань 11 «Математика та статистика».

Кафедра теоретичної та прикладної статистики була  створена 1999 року. Її очолює професор Ярослав Іванович Єлейко.

 

Співробітники

в.о. завідувача кафедриЄЛЕЙКО Ярослав Івановичв.о. завідувача кафедри
доцентБАЗИЛЕВИЧ Ірина Богданівнадоцент
доцентЖЕРНОВИЙ Юрій Васильовичдоцент
доцентКІНАШ Орест Михайловичдоцент
доцентКОСАРЕВИЧ Катерина Вікторівнадоцент
асистентЯРОВА Оксана Анатоліївнаасистент
старший лаборантХИМИЧ Олена Анатоліївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії

 

 1. Жерновый Ю. Инвариантность характеристик систем обслуживания. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 108 с.
 2. Zhernovyi Yu. Insensitivity of the queueing systems characteristics. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 108 p.
 3. Жерновый Ю., Жерновый К. Метод потенциалов для пороговых стратегий обслуживания. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 164 с.   
 4. Soltan Aliev, Ya. I. Yeleyko,I.B. Bazylevych I.  Limit Theorems and Transient Phenomena in the Theory of Branching Processes. –  VNTL Publishers, 2010. –  256pp.

 

Навчально-методичні праці

 

 1. Єлейко Я.І., Жерновий Ю.В. Основи статистики. Програма курсу для студентів спеціальності „Соціологія”. – Львів: Видання мех.-мат. ф-ту ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 18 с.
 2. Жерновий Ю.В. Марковські моделі масового обслуговування: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 154 с.
 3. Жерновий Ю.В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 312 с.
 4. Жерновый Ю. Создание моделей систем обслуживания в среде GPSS World: Учебн. пособие. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 208 с.
 5. Zhernovyi Yu. Creating models of queueing systems using GPSS World: Programs, detailed explanations and analysis of results. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 220 p.
 6. Жерновый Ю., Жерновый К. Практикум по математической статистике: Использование систем Mathematica и GPSS World. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 112 с.
 7. Єлейко Я. І., Копитко  Б. І., Тріщ Б. М. Теорія ймовірностей. Теореми, приклади, задачі. Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 206с.
 8. Єлейко Я. І., Єлейко О. І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів : Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 176 с.
 9. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л. та ін. Основи фінансового аналізу. Львів: Львівський бнківський інститут Національного банку України, 2000. – 141с.
 10. Єлейко Я.І., Тріщ Б.М.  Теорія ймовірностей  – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 160 с.
 11. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з розділу “Рівняння математичної фізики” курсу “Диференціальні рівняння” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів, ДУЛП, 1996 р. 23 с. (Співавтори Нікітюк Ж.М. та ін.).
 12. Індивідуальні завдання до типових розрахунків для з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету автоматики та факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. – Львів, в-во ДУ “Львівська політехніка”, 1996 – 40 с. (Співавтори Кміть І.Я., Клюйник І.І. та ін.).
 13. Граничні теореми теорії ймовірностей. Методичні вказівки до практичних  занять і типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” – Львів, в-во ДУ “Львівська політехніка”,  1997, 41 с. (Співавтор Ружевич Н.А.).
 14. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з розділу “Теорія ймовірностей” курсу “Вища математика” для студентів хіміко-технологічних спеціальностей.  Львів, ДУ “Львівська політехніка”, 1997, 18 с. (Співавтори Базилевич Л.Є.,  Кучмінська Х.Й., Микитюк І.В.).
 15. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків “Вступ до аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів, в-во ДУ “Львівська політехніка”. 1997, – 41 с. (Співавтори Фролова П.В. та ін.).
 16. Випадкові події: Методичні вказівки до практичних  занять і методичних розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету автоматики та факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. – Львів, в-во ДУ “Львівська політехніка”, 1999, – 34 с. (Співавтори Каленюк П.І., Кміть І.Я. та ін.)
 17. Випадкові величини: Методичні вказівки до практичних занять і типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету автоматики та комп’ютерної техніки й комп’ютерних технологій. – Львів ДУ “Львівська політехніка”, 1999 – 22с. (Співавтори Каленюк П.І., Кміть І.Я.  та ін.).
 18. Числові та функціональні ряди. Методичні вказівки з курсу “Математичний аналіз для студентів інженерних спеціальностей”. – Львів, в-во, НУ “Львівська  політехніка”. 2000. – 28 с. (Співавтори Каленюк П.І., Костенко І.С., Кучмінська  Х.Й.).
 19. Граничні теореми теорії ймовірностей. Методичні вказівки до практичних занять і типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів бакалаврату базового напрямку “Прикладна математика”. Львів, в-во  НУ “Львівська політехніка”. 2003. – 31 с. (Співавтор Ружевич Н.А.).
 20. 10. Number and functional series .  Методичні вказівки до курсу “Математичний аналіз” – Львів: В-во ДУ “Львівська політехніка”, 2000 – 33 с. (Співавтори Каленюк П.І., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й.).
 21. Теорія ймовірностей, випадкові функції. Індивідуальні завдання до типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика і випадкові функції” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів,  в-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2005, – 76 с. (Співавтори Базилевич Л.Є., Мічуда О.Я., Фролова П.В. та ін.)

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 1. Теорія ймовірностей і математична статистика.  Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей. – Львів, в-во НУ “Львівська політехніка”. – 240 с. (Співавтори Каленюк П.І., Базилевич Л.Є. та ін.).

Дослідження

Тематика наукових досліджень членів кафедри:

Асимптотичні властивості та перехідні явища у випадкових еволюціях, гіллястих, напівмарківських процесах та процесах з марківським втручанням випадку, задачі фінансової та страхової математики, статистичне моделювання економічних процесів, соціальних, біологічних та технічних явищ (Єлейко Я. І.).

 

Аналітичні та імітаційні моделі систем обслуговування (Жерновий Ю. В.).

 

Теорія випадкових процесів, теорія гіллястих процесів, теорія марківських процесів (Базилевич І. Б.).

 

Теорія оптимальних рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності, системний аналіз та моделювання соціально-економічних процесів, системний аналіз у задачах конкуренції (Косаревич К. В.).

 

Марковські процеси, процеси з незалежними приростами, апроксимація Пуассона та Леві (Ярова О. А.).

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

29.11.2017 | 00:08

Шановні працівники і студенти механіко-математичного факультету!

Для напрацювання змін до Положення про наш факультет рішенням Конференції трудового колективу схвалено утворити комісію, до складу якої кожна кафедра делегує по одному науково-педагогічному працівнику і студентське самоврядування - одного студента.

Запрошуємо всіх до обговорення проекту Положення про факультет, участі в роботі комісії та просимо надсилати свої зауваження, побажання за адресою: yishchuk@lnu.edu.ua або dmmf@lnu.edu.ua

Читати »