Кафедра математичної економіки та економетрії

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Дослідження
  • Новини

Кафедру створено в січні 2006 р. для забезпечення спеціалізації “Математична економіка”,
відкритої в 1996 р. на кафедрі диференціальних рівнянь механіко-математичного
факультету. Першим завідувачем кафедри був проф. С. Лавренюк (2006-08). Від вересня 2008 року – виконувачем обов’язки, а від червня 2009 – завідувачем кафедри є проф., д-р фіз.-мат. наук В. Кирилич. Кафедра готує фахівців-математиків зі спеціалізації “математична економіка та економетрика” (бакалаври і магістри). На кафедрі працюють проф. В. Кирилич, проф. М. Оліскевич, доценти Г. Барабаш, Г. Доманська, В. Козицький, В. Флюд.

Презентація кафедритут.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів: математична економіка, основи економічних досліджень, оптимальне керування соціально-економічними системами на механіко-математичному факультеті; вища математика, лінійна алгебра і аналітична геометрія, математичний аналіз на економічному факультеті; вища математика на біологічному факультеті; а також спецкурси: опуклі структури і квазіувігнуте програмування, теорія ігор, економетрія, рекурсивні моделі макроекономіки, теорія часових рядів, теорія ризику і прогнозування, комп’ютерні курси тощо.

Головні напрями наукових досліджень, які ведуться на кафедрі: математичні моделі мікро- та макроекономіки, теорія опуклих структур, економетричне прогнозування (В. Козицький, М. Оліскевич, В. Флюд); математичне моделювання в теорії біологічних та демографічних процесів (Г. Барабаш, В. Кирилич); математичне моделювання соціально- економічних процесів (Г. Доманська, В. Кирилич).

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників: Основи математичної економіки. Теорія споживання. (С. Лавренюк, В. Козицький, М. Оліскевич. Львів, 2005); Основи математичної економіки. Теорія фірми. (С. Лавренюк, В. Козицький, М. Оліскевич. Львів, 2005); Основи математичної економіки. Опуклі структури, методи оптимізації та їх застосування в економічному аналізі. (В. Козицький. Львів, 2008); Основи економетрії часових рядів. (М. Оліскевич. Львів, 2008); Основи економетрії. (С. Лавренюк, М. Оліскевич. Львів, 2003); Додаткові розділи економетрії. Тексти лекцій. (С. Лавренюк, В. Флюд. Львів, 2008); Математичні основи мікроекономіки. Ч.1, Ч.2, Ч.3. (С. Лавренюк. Львів, 2000); навчально-методичний посібник Функції багатьох змінних. (Г. Доманська. Львів, 2008); Дослідження операцій. Моделі та задачі (В. Кирилич, В. Козицький, Львів, 2012); Математична теорія кооперативних ігор (В. Козицький, Львів, 2016).

При кафедрі є аспірантура. Відбулися захисти дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук (всі в ЛНУ ім. Івана Франка): Г. Торган (наукові керівники С. Лавренюк, В. Кирилич, 29.X.2009); М. Прохоренко (10.VI.2010), Н. Бурдейна (15.IX.2011), О. Пелюшкевич (24.X.2013), О. Флюд (21.X.2016), Т. Фірман (10.II.2017), Т. Дерев’янко (30.VI.2017); науковий керівник усіх В. Кирилич.

Кафедра підтримує і розвиває наукові контакти з Київським університетом ім. Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Ужгородським національним університетом, Національним університетом «Києво- Могилянська академія», Московським державним університетом шляхів сполучення (Росія), Опольською політехнікою (Республіка Польща), університетом м. Берген (Норвегія), Карловим університетом (Прага, Чехія).

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладДослідження

Головні напрями наукових досліджень, які ведуться на кафедрі: математичні моделі мікро- та макроекономіки, теорія опуклих структур, економетричне прогнозування (В. Козицький, М. Оліскевич, В. Флюд); математичне моделювання в теорії біологічних та демографічних процесів (В. Кирилич, Г. М. Барабаш).

При кафедрі є аспірантура. Відбулися успішні захисти дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук: Г. Торган: ”Задачі для еволюційних некласичних рівнянь у необмежених областях” (наукові керівники С. Лавренюк, В. Кирилич, ЛНУ ім. Івана Франка, 29.X.2009); М. Прохоренко: ”Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними” (науковий керівник В. Кирилич, національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, 10.VI.2010). Кафедра підтримує і розвиває наукові контакти З Київським університетом ім. Тараса Шевченка, Московським державним університетом шляхів сполучення (Росія), Опольською політехнікою (Республіка Польща).

 

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

29.11.2017 | 00:08

Шановні працівники і студенти механіко-математичного факультету!

Для напрацювання змін до Положення про наш факультет рішенням Конференції трудового колективу схвалено утворити комісію, до складу якої кожна кафедра делегує по одному науково-педагогічному працівнику і студентське самоврядування - одного студента.

Запрошуємо всіх до обговорення проекту Положення про факультет, участі в роботі комісії та просимо надсилати свої зауваження, побажання за адресою: yishchuk@lnu.edu.ua або dmmf@lnu.edu.ua

Читати »