Кафедра геометрії і топології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Історія кафедри:

Кафедра геометрії була створена в лютому 2003 року внаслідок поділу кафедри алгебри і топології. 

Від 2003 до 2016 року завідувачем кафедри був проф. М.М. Зарічний, з 2016 — проф. Т.О. Банах. 

Кафедра проводить активну наукову і організіційну роботу. 

При кафедрі функціонує 2 міських семінари “Topology and its Applications” i “Topological Algebra”.

На базі кафедри проводилися численні літні школи та міжнародні конференції.

Наукові семінари кафедри:

При кафедрі діють міський семінар з топології та її застосувань (керівник проф. Банах Т. О.), семінар з топологічної алгебри (керівники доц. Гуран І.Й., доц. Гутік О.В.),  семінар «Теорія полігонів i спектральні простори» (керівник  доц. Гутік О.В.).

Інші форми наукової діяльності:

 Професор Зарічний М.М. є головою секції математики наукової ради МОН України, головним редактором журналу “Математичні Студії”, відповідальним редактором журналу “Вісник ЛНУ, сер. мех-мат.”, членом редколегії журналів “Математичний Вісник НТШ” та “Український математичний журнал”, “Карпатські математичні публікації”, “У світі математики”. 

Професор Банах Т.О. є членом редколегії журналів «Topology and its Applications» (зі списку ISI), «European Journal of Mathematics», «Topological Algebra and its Applications», «Математичний Вісник НТШ», «Математичні Студії», «Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична». Член Науково-Технічної Ради Університету.

Доцент Гуран І.Й. є членом редколегії журналів “Вісник ЛНУ, сер. мех-мат.”, “Математичні студії”, “У світі математики”.

Доцент Гутік О.В. є членом спеціалізованої Вченої ради К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, редколегії журналу “Journal of Semigroup Theory and Applications”, редколегії журналу “Journal of Linear and Topological Algebra”.

Професор Банах Т.О. є заступником голови Спеціалізованої Вченої Ради Д 35.051.18 для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.04 – геометрія та топологія в Львівському національному університеті ім. І. Франка, доцент Гуран І.Й. – вчений секретар спеціалізованої Вченої Ради Д 35.051.18, професори М.М.Зарічний та Т.М. Радул – членами цієї спеціалізованої Вченої Ради.

Зовнішні зв’язки:

Кафедра геометрії і топології підтримує наукові зв’язки з:

 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача;
 • Інститутом математики НАН України;
 • Національним університетом «Львівська Політехніка»
 • Київським національним університетом імені Т. Шевченка;
 • Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника;
 • Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича.

Кафедра геометрії і топології налагодила та підтримує наукові зв’язки з наступними закордонними математичними центрами:

 • University of Vienna, Austria;
 • University of Ljubljana, Slovenia;
 • Instytute of Mathematics, Wrocław University, Poland;
 • Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
 • Rzeszow University, Poland
 • Krakow Technical University, Poland
 • Lodz University of Technology, Poland
 • Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel.

Співробітники

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Наукові монографії:

 1. T.Banakh, T.Radul, M.Zarichnyi. Absorbing sets in infinite-dimensional manifolds // (Matem. Studii. Monograph Series. 1), VNTL Publishers, Lviv, 1996. 240p.
 2. T.Banakh (ed.) General Topology in Banach Spaces, Nova Sci. Publ., NY, 2001.
 3. I.Protasov, T.Banakh. Ball stuctures and colorings of graphs and groups // (Matem. Studii. Monograph Series. 11), VNTL Publ. 2003, 148p.
 4. Protasov I., Zarichnyi M. General Asymptology, Mathematical Studies Monograph Series, 12. VNTL Publishers, Lviv, 2007. 220 pp. ISBN: 966-8849-32-9
 5. Teleiko, A.; Zarichnyi, M. Categorical topology of compact Hausdorff spaces. Mathematical Studies Monograph Series, 5. VNTL Publishers, Lviv, 1999. 256 pp. ISBN: 966-7148-67-X
 6. Zarichnyi, M. Topology of functors and monads in the category of compacta, Inst.System Stud. Education, Kyiv, 1993.
 7. Bazylevych, L.; Zarichnyi, M. Introduction to topology of infinite-dimensional manifolds, Kyiv, 1996.

Підручники та методичні розробки:

 1. Т.О.Банах, Р.В.Ардан, Т.М.Радул. Фрактали та динамічні системи. Л.:ЛДУ, 1997. – 20с.
 2. Т.М.Радул, Т.О.Банах. Цифрова топологія. Топологічні методи в розпізнаванні образів. – Л.: ЛНУ, 1999. -16 с.
 3. Т.О.Банах, Б.М.Бокало, Ю.Іщук, Х.Трущак. Збірник задач з аналітичної геометрії. – Л.:Вид-во ЛНУ, 2003. – 106 с. 
 4. Zarichnyi, M. Elements of theory of social choice, Lviv, 2001. 160 p. image
 5. Bokalo, B.; Guran, I.; Zarichnyi, M. Book of problems of differential geometry and topology, (General topology) Inst. SystemStud. Education, Kyiv, 1994.
 6. Philosophical questions in education, Lecture Notes, Lviv University,1993 (coauthor).
 7. І.Й. Гуран, М.М. Зарічний, Диференціальна геометрія і топологія. – К.: НВК МО, 1991.
 8. І.Й. Гуран, М.М. Зарічний, Елементи теорії топологічних груп, – К.: УМК ВО, 1991. – 76с.
 9. Б.М. Бокало, І.Й. Гуран, М.М. Зарічний, Елементи теорії многовидів і алгебраїчної топології (Задачі і вправи). – Львів: ЛДУ, 1995. – 44с.
 10. І.Й. Гуран, О.В. Гутік, Математика для економістів-міжнародників: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 388с.
 11. Б.М. Бокало, В.Л. Бридун, І.Й. Гуран, Навчально-методичний посібний з аналітичної геометрії – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 262c.
 12. Бокало Б.М., Бридун В.Л., Гуран І.Й., Колос Н.М. Аналітична геометрія в прикладах і задачах: навчаьний посібник. – Львів: Видавець І.Е.Чижиков, 2016. – 335 с.
 13.                          

Дослідження

 • Головні напрями наукових досліджень:
 • загальна топологія (Т.О. Банах, Б.М. Бокало),
 • топологічна алгебра (Т.О.Банах, О.С. Гринів, І.Й.Гуран, О.В.Гутік,)
 • категорна топологія (М.М.Зарічний, Т.М.Радул)
 • геометрична та нескінченно-вимірна топологія (Т.О.Банах, Т.О.Радул, М.М.Зарічний),
 • асимптотична топологія (Т.О.Банах, В.Л.Бридун, М.М.Зарічний)
 • фрактальна геометрія (Т.О.Банах, М.М.Зарічний)
 • математична економіка (М.М.Зарічний, Т.М.Радул)
 • теорія чисел (Я.М.Холявка)

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

29.11.2017 | 00:08

Шановні працівники і студенти механіко-математичного факультету!

Для напрацювання змін до Положення про наш факультет рішенням Конференції трудового колективу схвалено утворити комісію, до складу якої кожна кафедра делегує по одному науково-педагогічному працівнику і студентське самоврядування - одного студента.

Запрошуємо всіх до обговорення проекту Положення про факультет, участі в роботі комісії та просимо надсилати свої зауваження, побажання за адресою: yishchuk@lnu.edu.ua або dmmf@lnu.edu.ua

Читати »