Застосування функцій комплексної змінної до плоскої задачі теорії пружності (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Опанасович В. К.МТХ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МТХ-41професор Опанасович В. К.

Опис курсу

Мета даної дисципліни у підготовці спеціалістів з теорії пружності, пластичності та  міцності визначається тим, що вона має з одного боку, велике науково-пізнавальне значення, з  другого – з її допомогою досягнуті великі успіхи в такій важливій галузі знання як лінійна  механіка руйнування.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні набути таких основних знань і навиків:

  1. Вміти поставити плоску задачу теорії пружності в термінах функцій комплексної змінної;
  2. Освоїти основні аналітичні методи визначення функцій напружень із граничних умов;
  3. Визначити напружений стан тіла та провести його аналіз.

Даний курс лекцій базується на таких дисциплінах, як теорія пружності, теорія функцій комплексної змінної та на таких розділах з вищої математики як степеневі ряди, інтеграли типу Коші, задача лінійного спряження.

Рекомендована література

  1. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. / Н.И. Мусхелишвили // М. : Изд-во ”Наука”, 1966 (1954).- 708 с.
  2. Божидарник В.В. Елементи теорії пружності. / Божидарник В.В., Сулим Г.Т. // Львів : Вид-во ”Світ”, 1994.- 558 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму