Пакети прикладних програм (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
864МТХ-41доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Фундаментальна підготовка фахівця-механіка передбачає вміння якісно і без помилок розв’язати математичну задачу, що моделює деяке реальне явище чи елемент конструкції, в аналітичному вигляді (якщо це можливо) або принаймні максимально просунутися в аналітичних викладках, щоб полегшити числовий аналіз. І в одному і в іншому випадку доцільно використовувати одну з систем аналітичних обчислень — Maple, Mathematica, Matcad чи аналогічну.

На заняттях активно використовується матеріал курсів інформатики та програмування, математичного аналізу, алгебри й аналітичної геометрії, диференціальних рівнянь, теоретичної механіки, опору матеріалів, комп’ютерної механіки.

Прослухавши цей курс, студенти повинні вміти працювати, оволодіти можливостями дво- та тривимірної графіки, робити основні аналітичні перетворення, які трапляються в елементарній  математиці, математичному аналізі, алгебрі й аналітичній геометрії, вміти програмувати в  середовищі Maple.

Студенти повинні вміти:

 • під’єднувати свій комп’ютер з ЛКМ та від’єднуватися від неї;
 • виконувати основні команди мережі Net Ware;
 • користуватися мережевим диском та принтером;
 • використовувати ресурси інших комп’ютерів та файл-сервера;
 • захистити свій комп’ютер від несанціонованого доступу, визначати підключених у даний момент до мережі користувачів, передавати повідомлення у ЛКМ;
 • увійти у глобальну мережу Internet, користуватися різноманітним ПЗ для Internet, застосовувати основні протоколи роботи в Internet;
 • користуватися різними послугами Internet, зокрема електронною поштою, читати WWW – сторінки та створювати  свої домашні сторінки, перекачувати документи та ПЗ з Internet на свій комп’ютер, шукати потрібну інформацію в Internet;
 • отримати приватну електронну адресу захистити себе та свій комп’ютер.

Вивчення курсу має велике значення для формування сучасного високоосвіченного спеціаліста і це пов’язане з бурхливим розвитком електронної техніки і електронізацією інформації як у всіх сферах життя так і в галузі механіки.

Рекомендована література

 1. Прохоров Г.В. Леденев М.А.. Колбеев В.В. Пакет символьных вычислений Maple V.
 2. Матросов А. В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – С-Пб. БХВ-Петербург, 2001.
 3. Говорухин В. Н., Цибунин В. Г. Введение в Maple. Математический пакет для всех. – М.: Мир, 1997.
 4. Манзон Б.М. Maple V. Power edition.
 5. Дж.Ф. Куроуз, К.В. Росс. Комптьютерные сети. Многоуровневая архитектура Интернета.  – С.-Петербург : Питер. – 2004. – 765 с.
 6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Комптьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб. : Питер, 2008. – 958 с.
 7. Д. Бэкон, Т. Харрис. – Операционные системы. – Киев: Издательская группа BHV, 2004. – 800 с.
 8. Хоникатт Джерри. Использование Internet. Киев –Москва : Діалектика. – 1997. 304 c.
 9. Баури С. Операционная система UNIX. – М. : Мир, 1986. – 463 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму