Основи фінансової математики (для бакалаврів)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Прокопишин  І. А.МТМ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МТМ-32доцент Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Мета – навчити студентів основ фінансової математики та фінансово-кредитного аналізу, виробити у студентів уміння та навички фінансових розрахунків за допомогою електронних таблиць.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • види процентних ставок, нарощення та дисконтування за простими та складними процентними ставками, теорію рент та її застосування у фінансовому аналізі;
 • показники фінансової ефективності інвестицій;
 • цінні папери з фіксованим доходом, теорію імунізації;
 • основи роботи з електронними таблицями, фінансові функції EXCEL та їх застосування до фінансового аналізу;

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • проводити найпростіші фінансові розрахунки;
 • використовувати електронні таблиці для розрахунку фінансових рент;
 • розраховувати основні показники ефективності інвестиційних проектів, формувати імунізований портфель облігацій.

У курсі вивчаються детерміновані методи кількісного аналізу фінансових і кредитних операцій. Розглянуто фінансову систему загалом, детально вивчається теорія процентів, розрахунок показників грошових потоків, методи визначення ефективності інвестиційних проектів, зокрема інвестицій в облігації.

На практичних заняттях студенти виробляють уміння і навички проведення найпростіших фінансових розрахунків, використання електронних таблиць для розрахунку фінансових рент, розрахунку основних показників ефективності інвестиційних проектів, формування імунізованого портфеля облігацій.

Рекомендована література

 1. Заболоцький М. В., І. А. Прокопишин. Основи фінансової математики: навч. посібник.   – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 144 c.
 2. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями. – К.: КНЕУ, 2000. – 151 с.
 3. Бугрій М.I. Основи фінансово-кредитного аналізу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 375с.
 4. Мельников А. В., Попова Н. В., Скорнякова В. С. Математические методы финансового анализа. – М.: Анкил, 2006. – 439 с.
 5. Гарнаев А.Ю. Использование MS EXCEL и VBA в экономике и финансах. – Спб.: БХВ, 1999. – 336 с.
 6. Benninga S. Financial modeling. – MIT Press, 2000. – 622 p.

Матеріали

За наступними посиланнями можна завантажити: 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму