Опір матеріалів (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
38Залік
48Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Опанасович В. К.МТХ-21
432професор Опанасович В. К.МТХ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТХ-21професор Опанасович В. К.
432МТХ-21професор Опанасович В. К.

Опис курсу

Оскільки міцність і стійкість вимагають детальної уваги при проектуванні механізмів, конструкцій, тощо, то їхнім вивченням займаються дисципліни, що називаються «Механіка суцільного середовища», «Теорія пружності», «Теорія пластичності» та «Опір матеріалів». “Опір матеріалів” є учбовою дисципліною, що вводить студента у світ інженерних розрахунків на міцність і жорсткість. На відміну від перших трьох дисциплін в опорі матеріалів викладання ведеться в зворотньому принципі від часткового до загального. Основна мета – створити практично прості прийоми розрахунку типових, що найбільш часто зустрічаються, елементів конструкцій.

Завдання дисципліни полягає у підготовці спеціалістів-механіків, які зможуть простими методами розв’язувати практичні задачі на міцність та стійкість, у набутті навиків при розв’язуванні задач, що будуть застосовуватись в дисциплінах «Механіка суцільного середовища», «Теорія пружності», «Теорія пластичності».

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні набути таких основних знань і навиків:

 1. Вміти розраховувати на міцність, жорсткість і стійкість стрижневі системи, балки та інші простіші конструкції.
 2. Вміти застосовувати обчислювальну техніку для аналізу напружено-деформованого стану тіла.
 3. Вміти для найпростішого навантаження аналізувати пружно-пластичний стан тіла.

Дана дисципліна є продовженням розділу «Статика» з курсу теоретичної механіки і вступним курсом до «Теорії пружності», «Теорії пластичності», «Механіка суцільного середовища» та ін.

Даний курс базується на таких дисциплінах як теоретична механіка, математичний аналіз, диференціальні рівняння.

Рекомендована література

Література базова

 1. Писаренко Г.С. Опір матеріалів /  Г.С. Писаренко, О.Я. Квітка, Е.С. Уманський – К. : Вища школа, 2004. – 635 с.
 2. Опір матеріалів з основами теорії пружності і пластичності / За ред. проф. Піскунова В.Г. У 2ч. 5 кн. – К. : Вища школа, 1994.
 3. Гурняк Л.І. Опір матеріалів / Л.І. Гурняк, Ю.В. Гуцуляк, Т.В. Юзьків – Львів : “Новий світ-2000”, 2005. – 364 с.
 4. Биргер И.А. Сопротивление материалов: Учебное пособие. / И.А. Биргер, Р.Р. Мавлютов – М. : Наука, 1986. – 560 с.
 5. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов / В.И. Феодосьев – М. : Физматгиз, 1970. – 544 с.
 6. Работнов Ю.И. Сопротивление материалов /  Ю.И. Работнов – М. : Физматгиз, 1962. – 456 с.
 7. Беляев Н.М. Сопротивление материалов / Н.М. Беляев – М. : ГИТЛ, 1979.
 8. Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / Н.М. Беляев – М. : ГИТЛ, 1972.

Література додаткова

 1. Ильюшин А.А. Сопротивление материалов / А.А. Ильюшин, В.С. Ленский – М. : Физматгиз, 1959. – 372 с.
 2. Гастев В.А. Краткий курс сопротивления материалов /  В.А. Гастев – М., 1979.
 3. Тимошенко С.П. Механика материалов / С.П. Тимошенко, Д. Гере – М., 1976.
 4. Терегулов И.Г. Сопротивление материалов и основы теории упругости и пластичности. / И.Г. Терегулов – М., 1984.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму