Науковий семінар з фінансової та актуарної математики (для магістрів 2-го року)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік
123Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132МТФ-61доцент Сидоренко  Ю. М.
1224МТФ-61доцент Сидоренко  Ю. М.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є навчити студентів загальних методів математичного моделювання у фінансовій та актуарній математиці, основ організації наукової роботи, підготовки наукових статей та наукових доповідей.

Курс «Науковий семінар з фінансової та актуарної математики» забезпечується такими курсами: « Теорія імовірностей та математична статистика», «Основи фінансової математики», «Математичні основи страхування», «Математика фондового ринку», «Моделювання та аналіз фінансових ризиків».

Рекомендована література

 1. Заболоцький М. В. Статистика портфелів / М. В. Заболоцький, Т. М. Заболоцький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109 с.
 2. Заболоцький М. В. Основи фінансової математики / М. В. Заболоцький, І. А. Прокопишин. Основи фінансової математики. – Львів, 2016. – 114 с. – В електронній формі.
 3. Бугрій М. I. Основи фінансово-кредитного аналізу / М. I. Бугрій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 375 с.
 4. Підкуйко С. І. Актуарна математика / С. І. Підкуйко. – Львів, 2000. – 63 с.
 5. Бауэрс Н. Актуарная математика / Н. Бауэрс, Х. Гербер, Д. Джонс, С. Несбитт, Дж. Хикман. – М.: Янус-К, 2001. — 656 с.
 6. Мельников А. В. Математические модели финансового анализа / А. В. Мельников, Н. В. Попова, В. С. Скорнякова. – М.: Анкил, 2006. – 439 с.
 7. Меньшиков И. С., Шелагин. Д. А.  Рыночные риски: модели и методы. – М.: ВЦ РАН, 2000. – 55 с.
 8. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
 9. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 932с.
 10. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 1048 с.
 11. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
  – 878 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму