Науковий семінар (для магістрів 1-го року)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032МТФ-51доцент Вус А. Я.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є навчити студентів загальних методів математичного моделювання у фінансовій та актуарній математиці, основ організації наукової роботи, підготовки наукових статей та наукових доповідей.

Розглянуто основні поняття, означення, положення і підходи математичного моделювання, подана класифікація математичних моделей. Описані основні етапи, технологія побудови математичних моделей. Аналізуються особливості різних типів математичних моделей (динамічні, статичні; детерміновані, статистичні; дескриптивні, оптимізаційні, управлінські тощо). Значна увага приділена аналізу лінійних та нелінійних моделей, виявленню їх якісних відмінностей. Розглянуто деякі приклади математичних моделей, побудова й дослідження яких ілюструє й доповнює теоретичні положення.

Курс «Науковий семінар 1» забезпечується такими курсами: « Теорія імовірностей та математична статистика», «Математичні основи страхування», «Моделювання та аналіз фінансових ризиків», «Основи фінансової математики».

Рекомендована література

  1. Станжицький О.М., Таран Є.Ю., Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання: Навчальний посібник. –К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. –96 с.
  2. Павленко П.М. Основи математичного моделювання систем і процесів:Навчальний посібник. –К.: Книжкове вид-во НАУ, 2010.–198с.
  3. Заболоцький М. В. Основи фінансової математики / М. В. Заболоцький, І. А. Прокопишин. Основи фінансової математики. – Львів, 2016. – 114 с.
  4. Бугрій М. I. Основи фінансово-кредитного аналізу / М. I. Бугрій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 375 с.
  5. Бауэрс Н. Актуарная математика / Н. Бауэрс, Х. Гербер, Д. Джонс, С. Несбитт, Дж. Хикман. – М.: Янус-К, 2001. — 656 с.
  6. Мельников А. В. Математические модели финансового анализа / А. В. Мельников, Н. В. Попова, В. С. Скорнякова. – М.: Анкил, 2006. – 439 с.
  7. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.