Наукові основи енергоощадних технологій

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Опис курсу

Характерною ознакою сучасної світової енергетики є рух у напрямку розвитку екологічно чистого палива на основі відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. Це питання актуальне для України з її розбалансованим енергетичним комплексом, його залежністю від імпортних енергоносіїв і високою енерговитратністю виробництва та побуту. Тому важливою є потреба підготовки фахівців, які володіють науково обґрунтованими професійними знаннями з використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, вміють провести економічний аналіз і обґрунтувати економічну доцільність розвитку того чи іншого напрямку застосування нетрадиційної та відновлювальної енергетики в конкретній споживчій ситуації.

До нетрадиційної енергетики на сучасному етапі її розвитку відносять енергію Сонця, вітру, води та геотермальну енергію, а до відновлювальної енергетики — енергію біомаси, зокрема біогаз, біодизель та водневу енергетику.

Метою спецкурсу є вивчення різних видів нетрадиційної та відновлювальної енергетики, розробка економічно вигідних способів її використання в конкретній ситуації. У спецкурсі використовується матеріал курсів: механіка суцільного середовища (динаміка рідин і газів, термодинаміка), теорія тепло- і масообміну, теоретична фізика.Необхідне знання практично повного обсягу програми бакалавра механіки.

Рекомендована література

  1. Лыков А.В. Тепломассообмен. –М.: Энергия, 1971.
  2. 2.Гудрамович В. С., Дисковский И. А., Макеев Е. М. Тонкостенные элементы зеркальных антенн. – К.: Наук. думка, 1986.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму