Методи обчислень (для статистиків, бакалаврат)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Прокопишин  І. А.МТС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816МТС-41доцент Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Мета – вивчення основ чисельного аналізу з теоретичної, алгоритмічної та прикладної точок зору

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: елементарну теорію похибок, основні методи розв’язування рівнянь та систем рівнянь, наближення функцій, чисельного диференціювання та інтегрування, метод Монте-Карло, найпростіші методи розв’язування задачі Коші;

вміти: розв’язувати прямі та обернені задачі теорії похибок, формулювати та реалізувати на мові Pascal алгоритми: розв’язування СЛАР, нелінійних рівнянь та систем, наближеного обчислення інтегралів, методу Монте-Карло, різницевих методів розв’язування задачі Коші.

У курсі вивчаються такі розділи: теорія похибок, наближення функцій, методи розв’язування рівнянь та систем рівнянь, чисельне диференціювання та інтегрування, метод Монте-Карло, чисельні методи розв’язування задачі Коші. Курс поєднує три школи: теорія чисельних методів, обчислювальні алгоритми та програмування, аналіз прикладних задач.

 

Попередні навчальні дисципліни:

математичний аналіз, лінійна алгебра, інформатика і програмування, теорія ймовірностей, математична статистика, диференціальні рівняння, функціональний аналіз.

Рекомендована література

  1. Гаврилюк П.І., Макаров В.Л. Методи обчислень. – Ч.1-2. – К.: Вища школа, 1995.
  2. Дияк І.І., Прокопишин І.А. Лабораторний практикум з методів обчислень. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 с.
  3. Прокопишин І. А. Вступ до методів обчислень: Рукопис. – Львів, 2015. – 200 c.
  4. Цегелик Г. Г. Чисельні методи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 408 с.
  5. Шахно С.М. Чисельні методи лінійної алгебри. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 245 с.

Матеріали

Завдання до лабораторних робіт можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму