Математичний аналіз II: функції багатьох змінних (для статистиків)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
38Іспит
47Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
364доцент Вус А. Я.МТС-21
448доцент Вус А. Я.МТС-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364МТС-21доцент Вус А. Я.
464МТС-21доцент Вус А. Я.

Опис курсу

Математичний аналіз є фундаментальною дисципліною, що закладає основи для вивчення та розуміння функціонального і комплексного аналізу, диференціальних рівнянь та диференціальної геометрії, рівнянь математичної фізики та методів оптимізації, забезпечує інструментарій й формує передумови використання методів математичного моделювання до вирішення багатьох класів практичних задач.

Протягом третього та четвертого семестрів вивчення математичного аналізу студенти стеціальності статистика закріплюють розуміння поняття функції багатьох змінних, знайомляться із кратними, криволінійними та поверхневими інтегралами, формують розуміння зв’язку між ними, а також вивчають поняття й співвідношення, що в подальшому будуть необхідні для вивчення  інших дисциплін спеціалізації.

Курс “Математичний аналіз ІІ” забезпечується курсом “Математичний аналіз І”, який викладають протягом двох семестрів першого року навчання.

Рекомендована література

  1. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз: Підручник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 416 с.
  2. Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.