Математичний аналіз I: функції однієї змінної (для статистиків)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
19Іспит
28Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164МТС-11
264МТС-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164МТС-11доцент Сидоренко  Ю. М.
264МТС-11доцент Сидоренко  Ю. М.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «математичний аналіз» є ознайомлення студентів з класичними методами математичного аналізу, теоретичними положеннями та основними застосуваннями математичного аналізу в різноманітних задачах математики, механіки та прикладної математики, їх використанням в подальших курсах з математики та статистики.

Протягом вивчення курсу «Математичний аналіз I: функції однієї змінної» студенти знайомляться з основами теорії множин, поняттям границі послідовності та границі функції, основними поняттями теорії диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної, теорією рядів.

Курс «Математичний аналіз I: функції однієї змінної» забезпечується курсом елементарної математики в обсязі програми загальноосвітньої середньої школи.

Рекомендована література

  1. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз, Київ:Знання, 2008
  2. Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу, Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму