Комп’ютерна графіка (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
964МТХ-51доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з основними способами створення,

оброблення сучасних графічних Web-зображень з використанням існуючих пакетів програм та

набуття навичок роботи з найбільш типовими з них (CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro,

Macromedia Flash, Front Page, PhotoImpact GIF Animator, Fractal Design Painter).

В результаті вивчення курсу студенти повинні

знати: основні принципи створення сучасних графічних зображень та методи їх обробки,

а також технології використання найбільш відомих програмних продуктів, які орiєнтованi на

роботу з графічними зображеннями;

уміти: створювати сучасні графiчнi растрові та векторні зображення, здiйснювати їх

перетворення, масштабування (Raven, Photoshop), реалізовувати об’ємну графіку (SketсhUp),

здійснювати оптимiзацiю та стискання графічних зображень (GIF, JPEG).

Рекомендована література

  1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. – М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 212 с.
  2. Порев В.Н. Компьютерная графика. – СПб: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.: ил.
  3. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Полигональные модели. – М.: ДИАЛОГ–МИФИ, 2000. – 464 с.
  4. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. Пер. с англ. М.: Мир , 1989 – 512 с.
  5. Бурлаков. М. CorelDRAW X3. – СПб: БХВ-Петербург, 2006. – 750 с.
  6. Жвалевский А., Донцов Д. CorelDRAW X4. – СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 144 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму