Історія механіки (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132ArrayМТХ-52

Опис курсу

Курс «Історія механіки» покликаний ознайомити студентів із основними етапами

становлення людської цивілізації, та місце у цьому процесі механіки як однієї із найдавніших

наук, яка забезпечує визначальний вплив на розвиток технологічних процесів від сивої давнини до

сучасних часів. Прищепити розуміння важливості засвоєння наукових ідей, які є каркасом для

формування наукових теорій та здобуття нових знань, потреби у розширенні свого наукового

світогляду, формування цілісної наукової картини світу на фоні взаємозв’язків механіки із чистою

і прикладною математикою, інформатикою, матеріалознавством, фізикою та іншими

природничими науками.

Студент повинен знати історичні аспекти розвитку механіки та бачити її роль у

формуванні людини як біологічного виду та сучасної наукової картини світу.

Студент повинен усвідомлено керуватися у своїй професійній діяльності вченого,

наукового працівника, дослідника виробленим упродовж тисячоліть ідейним і методологічним

надбанням, яким став науковий підхід. Розуміти, що навіть така древня наука як механіка

невпинно розвивається і вимагає від дослідника постійної самоосвіти.

Вивчення історії науки повинно забезпечити глибоке переконання у тому, що лише наука і

техніка, як важлива і невід’ємна складова загальнолюдської культури забезпечують задоволення

матеріальних потреб людини і лише глибоко освічена і працьовита людина, яка систематично

працює над своїм розвитком, здатна відповісти на виклики сучасності. Прогрес забезпечують

вчені, інженери та винахідники.

Розуміння того, що за науковими відкриттями стоять конкретні особистості повинно

привести до переконання про особисту відповідальність за результати своєї професійної

діяльності, про потребу пропаганди справді наукового пізнання світу.

Необхідне знання практично повного обсягу програми бакалавра механіки.

Рекомендована література

  1. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2004. 382 с.
  2. Боголюбов А.Н. Математики. Механики: Библиографический справочник. К.: Наук. думка, 1983. 639 с.
  3. Космодемьянский А.А. Теоретическая механика и современная техника. 2 изд. доп. илл. М.: Просвещение, 1975. 248 с.
  4. Тимошенко С.П. История науки о сопротивлении материалов с краткими сведениями из истории теории упругости и теории сооружения. М.: Гостехиздат, 1957. 526 с.
  5. Тюлина И.А. История и методология механики. М.: Изд-во МГУ, 1979. 282 с.
  6. Truesdell C. The Rational Mechanics of Flexible or Elastic Bodies, 1638-1788: Introduction to Leonhardi Euleri Opera Omnia, vol. X and XI, Series Secundae. Orell Fussli: Turici [Zürich], 1960. 435 p.
  7. Truesdell C., Noll W. The non-lіnear field theories of mechanics. – 3 nd ed. Berlіn, Heіdelberg, New York: Sprіnger-Verlag, 2004. xxіx+602 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму