Інформаційні технології (загальноуніверситетська дисципліна)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Прокопишин  І. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Червінка  К. А.

Опис курсу

Мета – навчити студентів основ теорії інформації та кодування, моделювання та кодування зображень та відео, криптографії, а також виробити в них уміння та навички роботи в ОС Windows, автоматизованої підготовки документів засобами Microsoft Word та розрахунків засобами електронних таблиць EXCEL.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • основи теорії інформації та кодування;
 • методи моделювання та кодування зображень, звуку та відео;
 • криптографічні методи захисту інформації;
 • методи автоматизації підготовки документів в MS WORD;
 • методи роботи з електронними таблицями, використання функцій та побудова діаграм.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • здійснювати автоматизовану підготовку документів в MS WORD;
 • здійснювати розрахунки за допомогою електронних таблиць MS EXCEL, використовувати функції та надбудови, будувати діаграми, здійснювати графічне оформлення.

 

Курс містить два блоки змістовних модулів.

У першому блоці “Основи теорії інформації та кодування”, після загального вступу, вивчаються основні поняття теорії інформації, кількісна оцінка інформації дискретних ймовірнісних джерел, методи стиснення даних, моделювання, кодування та відтворення графіки, звуку та відео.

У другому блоці “Основи захисту інформації” розглянуто основні методи захисту інформації, основні поняття криптології, симетричні криптосистеми, криптосистеми з відкритим ключем, геш-функції, цифровий підпис, адміністрування ключами.

На практичних заняттях студенти вдосконалюють уміння та навички роботи в ОС Windows, автоматизованої підготовки документів засобами Microsoft Word та розрахунків засобами електронних таблиць EXCEL.

Рекомендована література

 1. Прокопишин І.А., Рикалюк Р.Є., Чекурін В.Ф., Червінка К.А. Основи теорії інформації та кодування. – Львів, 2016. – 167 с. – Рукопис.
 2. Чекурін В.Ф., Червінка К.А. Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 222 с.
 3. Вербіцький О.В. Вступ до криптології. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 247 с.
 4. Брукшир Дж. Гленн. Введение в компьютерные науки. – М.: Вильямс, 2001. – 688 с.
 5. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. – Львів: Деол, 2005. – 296 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму