Диференціальні та інтегральні рівняння (напрями підготовки 104, 105)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Бабенко  В. В.ФЕІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Диференці­альні та інтегральні рівняння” є математичні поняття та методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь першого та вищих порядків та їх систем, поняття та методи теорії стійкості, математичні поняття та методи розв’язування інтегральних рівнянь.

Рекомендована література

  1. Самойленко А.М. Диференціальні рівняння: Підручник / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк – К.: Либідь, 2003. – 600 с.
  2. Гой Т. П. Диференцiальнi рiвняння : навчальний посiбник / Т. П. Гой, О. В. Махней. – Iвано-Франкiвськ : Сiмик, 2012. – 352 с.
  3. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям / А.Ф. Филиппов. – Ижевск : НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”. 2000. – 176 с.
  4. Самойленко А. М. Диференціальні рівняння у прикладах і задачах : навч. посіб. / А.М. Самойленко, С. А. Кривошея, М. О. Перестюк. – К. : Вища шк., 1994. – 453 с.
  5. Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными главами анализа. – М. Наука. 1981.– 384 с.
  6. Шкіль М. І. Диференціальні рівняння : навч. посіб. / М. І. Шкіль, В. М. Лейфура, П. Ф. Самусенко. – К. : Техніка, 2003. – 366 с.
  7. Кривошея С. А. Диференціальні та інтегральні рівняння / С. А Кривошея, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – К. : Либідь, 2004. – 406 c.
  8. Степанов В. В. Курс диференціальних рівнянь / В. В. Степанов. – К. Рад. шк. 1953. – 444 с.
  9. К.олодій І.М. Теорія диференціальних та інтегральних рівнянь / І.М.К.олодій, І.І.Верба, Г.М.Барабаш. –Львів. Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. – 156 с.
  10. Флюд В.М. Методичні вказівки до вивчення лінійних інтегральних рівнянь і крайових задач / В.М.Флюд, Й.Г.Шіпка. –Львів. Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. – 96 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму