Вступ в аспірантуру

Програма вступних іспитів з галузі знань 08 Право за спеціальністю 082 Міжнародне право для вступників до аспірантури на 2016-2017 н.р.

Програма_МП_аспірантура

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 082 Міжнародне право 2016-2017 навчального року

Сучасні тенденції міжнародного права
Науковий семінар
Філософія
Педагогічна практика
Іноземна мова за фаховим спрямуванням
Історія міжнародно-правових вчень
Актуальні проблеми права ЄС
Міжнародна правотворчість
Право зовнішніх зносин ЄС
Міжнародна юстиція
Практика Суду ЄС
Педагогіка вищої школи
Методологія підготовки наукової публікації
Психологія вищої школи
Підготовка науково-інноваційного проекту
Інформаційні технології та програмування
Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Інновації та підприємництво

Анотації курсів можна завантажити тут: АНОТАЦІЇ_ПЕРЕЛІК_PhD_082_міжнародне право

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 056 Міжнародні економічні відносини 2016-2017 навчального року

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин
Науковий семінар
Філософія
Педагогічна практика
Іноземна мова
Сучасні теорії міжнародної економіки
Теорія міжнародної торгівлі та економічна політика
Порівняльна політична економія
Альтернативні теорії міжнародної торгівлі
Природні ресурси та економіка навколишнього середовища
Регіональна економіка
Економічна історія та економічні проблеми країн Центральної та Східної Європи
Міжнародні фінанси і макроекономіка відкритої економіки
Стратегічне моделювання у прийнятті політичних, економічних та бізнесових рішень
Педагогіка вищої школи
Методологія підготовки наукових публікацій
Психологія вищої школи
Підготовка науково-інноваційного проекту
Інформаційні технології та програмування
Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Інновації та підприємництво

Анотації курсів можна завантажити тут: АНОТАЦІЇ_ПЕРЕЛІК_PhD_056_міжнародні_економічні_відносини

Додаткова інформація – на сторінці відділу аспірантури і докторантури