Магістр

Перелік освітніх програм і навчальних планів
механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
для другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Назва ОП Галузь знань Спеціальність Навчальний план / форма навчання Дата впровад-
ження
Термін навчан-ня Кваліфі-
кація
ОПП «Статистика» 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік

4 місяці

Магістр статистики. Викладач
ОПП «Математика».

Спеціалізації:
1) Диференціальні рівняння;
2) Алгебра і теорія чисел;
3) Геометрія і топологія;
4) Теорія функцій;
5) Математичний і функціональний аналіз;
6) Математичне моделювання;
7) Дискретна математика та теоретичні основи інформатики.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики. Викладач.
ОПП «Математична економіка та економетрика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (математична економіка та економетрика). Викладач.
ОПП «Актуарна та фінансова математика» 11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр математики (актуарна та фінансова математика). Викладач.
ОПП «Математика та освітні вимірювання» 01 «Освіта/ Педагогіка» 014.04 «Середня освіта (математика)» Денна
Заочна
1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр освіти (математика). Математика та освітні вимірювання. Викладач математики.
ОПП «Прикладна математика».

Спеціалізації:
1) Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи;
2) Теоретична та прикладна механіка.

11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2017 року 1 рік
4 місяці
Магістр з прикладної математики.
ОНП «Статистика».

Спеціалізації:
1) Прикладна та теоретична статистика;
2) Теорія ризику у фінансах.

11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр статистики. Викладач
ОНП «Математика».

Спеціалізації:
1) Диференціальні рівняння;
2) Алгебра і теорія чисел;
3) Геометрія і топологія;
4) Теорія функцій;
5) Математичний і функціональний аналіз;
6) Математичне моделювання;
7) Дискретна математика та теоретичні основи інформатики.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр математики. Викладач.
ОНП «Математика».

Спеціалізація:
Математична економіка та економетрика.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр математики (математична економіка та економетрика). Викладач.
ОНП «Математика».

Спеціалізація:
Актуарна та фінансова математика.

11 «Математика та статистика» 111 «Математика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр математики (актуарна та фінансова математика). Викладач.
ОНП «Прикладна математика».

Спеціалізації:
1) Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи;
2) Теоретична та прикладна механіка.

11 «Математика та статистика» 113 «Прикладна математика» Денна 1 вересня 2016 року 2 роки Магістр з прикладної математики.